Vriendelijk én opbouwend leidinggeven, hoe doe je dat?

27 oktober 2017

NRC Columnist Ben Tiggelaar vraagt zich af hoe je dat aanpakt, collega’s corrigeren als je vriendelijk en opbouwend wilt leidinggeven. Vanuit de colleges, seminars en conferenties over ‘positief leiderschap’ die hij hiervoor bezocht, noteerde hij de zeven beste lessen.

Zeven lessen in ‘positief leiderschap’

1) Het stellen van heldere doelen en zorgen dat iedereen hiervan op de hoogte is.
Corrigeren is lastig zonder heldere doelen. Vertaal doelen voor de lange termijn bijvoorbeeld naar concrete wekelijkse taken, of laat de medewerkers dit zelf doen. Bij actiepunten die medewerkers zelf hebben geformuleerd is bijsturen vaak niet eens meer nodig.

2)  Maak vooraf duidelijk hoe terugkoppeling plaatsvindt.
Spreek van tevoren af hoe je complimenten zult geven en ook hoe je gaat bijsturen. Doe dit vervolgens regelmatig, dan zal je het voornamelijk hebben over kleine problemen en correcties en blijft het bijsturen laagdrempelig.

3) Werk aan een normale collegiale relatie voordat je corrigeert
Hiermee voorkom je dat je als leidinggevende alleen in beeld komt wanneer er moet worden gecorrigeerd, dat leidt namelijk juist tot afweerreacties. Tiggelaar noemt dit ‘connect before you correct’.

4) Geef in je aanpak aan wat je waardeert.
Voer één-op-één gesprekken waarin je eerst aangeeft wat er goed gaat en bespreek vervolgens op welke gebieden ze nog méér in hun mars hebben.

5) In plaats van terugkoppeling kijk je vooruit.
Met terugkijken op fouten die gemaakt zijn kun je veel tijd verspillen, het is belangrijker om te waarborgen dat het de volgende keer wél goed gaat. Samen onderzoeken hoe daarvoor gezorgd kan worden moet centraal staan in een feedback-gesprek, dat motiveert tot verbetering.

6) Maak van de werkomgeving ook een leeromgeving.
Door vaak woorden zoals leren, uitproberen en experimenteren te gebruiken maak je het laagdrempelig voor medewerkers om ‘domme’ vragen te stellen of toe te geven dat fouten zijn gemaakt. Dit zorgt ervoor dat er ook echt geleerd wordt. Hierbij speelt het ook mee dat je zelf regelmatig laat merken dat je niet alles weet.

7) Vraag ook advies aan medewerkers.
Als leidinggevende geef je niet alleen advies en tips aan medewerkers, je kan hen ook vragen wat jij beter zou kunnen doen. Koppel hier vervolgens ook op terug en laat merken dat iedereen in de organisatie zichzelf probeert te verbeteren.

‘Positief leiderschap’ vergt het maken van bewuste keuzes en zorgt voor overwinningen op jezelf. Voorkom een slechte verhouding tussen leidinggevende en medewerkers middels deze lessen.

Bron: NRC