De vraag naar ruimte op bedrijventerrein bij Venlo is groter dan het aanbod

23 november 2021

Het bedrijventerrein Trade Port Noord bij Venlo begint langzaam maar zeker vol te raken. Er is nog steeds veel vraag naar een plekje maar de ruimte raakt op. De wens om nog verder uit te breiden is er wel, maar de mogelijkheden zijn simpelweg zo goed als op. Het terrein is uniek als het gaat om de inrichting. Voor iedere hectare die wordt besteed aan een loods, is ook een hectare natuurgebied ingericht. Zo wordt te veel dichtbouwen, ook wel ‘verdozen’ genoemd tegengegaan. Er zijn 6 meter hoge aarden wallen aangelegd tussen de enorme loodsen waardoor het terrein een unieke uitstraling heeft. Mede daarom is het zo succesvol.

Trade Port Noord zorgt voor werkgelegenheid

Het terrein waar nu Trade Port Noord is gevestigd was voorheen landbouwgebied. Er werd vooral intensieve veehouderij bedreven. De boeren werden uitgekocht en de gemeente Venlo besloot om het gebied te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Hiermee moest worden voorkomen dat Venlo zou krimpen omdat er niet genoeg werkgelegenheid was. Die opzet lijkt geslaagd. Ruud van Heugten, voormalig CDA-Tweede Kamerlid en nu directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is dan ook zeer tevreden over de tot nu toe behaalde resultaten voor de stad. Sinds 2017 is er de Brightlight Campus gevestigd die innovaties onderzoekt voor tuinbouw en logistiek.

Grote bedrijven vestigden zich

Het zijn niet de minste bedrijven die een distributieloods hebben op Trade Port Noord. Calvin Klein en Tommy Hilfiger zijn er gevestigd en het Duitse Shop Apoteke omdat dit bedrijf vanuit Duitsland geen medicijnen naar Nederland mag verkopen maar wel als er vanuit Nederland wordt gedistribueerd. Ook de internationale pakketbezorger UPS heeft er een loods.

De vraag naar ruimte op bedrijventerrein bij Venlo is groter dan het aanbod

7.000 banen

Dat er steeds meer online wordt gekocht is duidelijk te merken. Het bedrijventerrein Trade Port Noord is ‘vol’. Sinds de start zijn in rap tempo kavels uitgegeven voor distributieloodsen. Daar werken inmiddels ruim 7.000 mensen, een deel bestaat uit arbeidsmigranten, voornamelijk uit Polen. Er is weinig protest geweest van omwonenden, mede omdat er altijd goed is gecommuniceerd. Daar komt bij dat het gebied waar het bedrijventerrein is gevestigd vrij dunbevolkt is. In tegenstelling tot de mening in onder andere Roosendaal en Tilburg is hier weinig kritiek op de ‘verdozing’ van het landschap.

Ruimte voor kleinere bedrijven

Trade Port Noord wil nog één keer uitbreiden met een gebied van iets meer dan 50 hectare. Daar komt u wel verzet tegen, onder andere van de inwoners van het nabijgelegen dorp Sevenum. Zij willen meer compensatie met natuur dan nu is gepland. Daarnaast zien ze liever loodsen voor kleinere mkb-bedrijven dan nog meer enorme panden van 10 tot 12 hectare. Ruud van Heugten luistert naar de geluiden uit de regio. Het is dan ook zeker de bedoeling om kleinere kavels uit te gaan geven, onder andere voor bedrijven die voortvloeien uit de Brightlight Campus. Een punt van zorg is het groeiend aantal buitenlandse werknemers. Met name goede huisvesting is een probleem. Daarnaast integreren zij niet of nauwelijks in de samenleving omdat ze vaak maar voor enkele maanden naar Nederland komen om te werken. Ook aan dit punt moet in de nabije toekomst meer aandacht worden besteed om het draagvlak voor Trade Port Noord hoog genoeg te houden.

Bron: Het Financieele Dagblad