Vraag en aanbod blijven de huizenmarkt beïnvloeden

13 juli 2023

Na een periode van prijsstijgingen leken de huizenprijzen eindelijk te dalen, maar recente kwartaalcijfers van de makelaarsvereniging NVM tonen weer prijsstijgingen op de huizenmarkt. Of de periode van prijsdalingen definitief voorbij is, valt nog te bezien. Experts zijn niet verrast, aangezien er nog steeds schaarste heerst op de woningmarkt. Hoewel het aanbod in de afgelopen maanden is toegenomen, blijft de vraag groter dan het aanbod.

Opvallende toenames in het aanbod

Het afgelopen kwartaal stonden er iets meer dan 30.000 huizen te koop in Nederland, wat een stijging van 28% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Door de snelle stijging van de rente zijn potentiële kopers terughoudend geworden, waardoor huizen langer te koop blijven staan en het aanbod is toegenomen. Met name in regio’s zoals Zeeland, Alkmaar, het Gooi en Zuidwest-Overijssel is het aanbod met meer dan 40% gestegen. Zelfs ten opzichte van het vorige kwartaal is er een toename, met name in Zuidwest-Overijssel (+15%). Je zou verwachten dat de prijzen in deze regio’s niet stijgen, omdat vraag en aanbod meer in evenwicht lijken te zijn gekomen.

DNB Starters kunnen iets meer op de Nederlandse woningmarkt

Prijzen stijgen desondanks

Het blijkt echter dat de huizenprijzen in deze regio’s, behalve in Zeeland, zijn gestegen in het afgelopen kwartaal. Zo waren de prijzen in Zuidwest-Overijssel 4,5% hoger dan het vorige kwartaal. Hoe is dit mogelijk? Ondanks de toename van het aanbod, heeft een huizenkoper in deze regio’s nog steeds weinig keuze. De krapte-indicator, die aangeeft hoeveel keuze een koper heeft, schommelt nog steeds rond de drie in deze regio’s, wat wijst op schaarste. Alleen in Zeeland kan een koper uit meer dan vier woningen kiezen, en daar zijn de huizenprijzen juist gedaald.

Conclusie: schaarste blijft een rol spelen

Hoewel het aanbod op sommige lokale huizenmarkten is toegenomen, blijft de schaarste een bepalende factor. Het beperkte aantal beschikbare woningen zorgt ervoor dat de huizenprijzen nog steeds stijgen, zelfs in regio’s waar het aanbod is gegroeid. Huizenzoekers hebben nog steeds beperkte keuzemogelijkheden, waardoor de prijzen hoog blijven. In Zeeland daalden de huizenprijzen echter wel, omdat daar het aanbod inmiddels groter is dan de vraag.

Bron: FD.nl