Vorig jaar minder nieuwbouwwoningen dan in 2022

1 februari 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat in 2023 ruim 73.000 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd, wat een daling betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze trend van afnemende nieuwbouw was echter niet onverwacht, aangezien er minder vergunningen worden verleend voor nieuwbouwprojecten.

Regionale verschillen in nieuwbouw

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland hebben het afgelopen jaar de meeste nieuwbouwwoningen gerealiseerd. In steden zoals Amsterdam en Rotterdam zijn aanzienlijke aantallen nieuwe woningen gebouwd, terwijl de groei in andere provincies, zoals Limburg, Friesland en Drenthe, relatief bescheiden was.

Ondanks dip boven het gemiddelde

Hoewel het aantal nieuwbouwwoningen in 2023 lager lag dan in voorgaande jaren, bevond het zich nog steeds boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar. Dit suggereert dat, ondanks de dip, de bouwsector nog steeds actief blijft, zij het op een lager niveau dan voorheen.

Onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen

Demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge benadrukt de onzekerheid over de toekomst van de bouwsector. Factoren zoals gestegen rente en hogere bouwkosten hebben geleid tot een significante daling in het aantal verleende bouwvergunningen. Hoewel prijsstijgingen lijken te stabiliseren, blijft het onduidelijk hoe diep de bouwdip zal zijn en hoelang deze zal aanhouden.

Overheidsinitiatieven ter bevordering van nieuwbouw

Om de bouwsector te ondersteunen en de bouwactiviteit te stimuleren, heeft het kabinet afspraken gemaakt met provincies om tussen 2022 en 2031 in totaal 981.000 nieuwe woningen te realiseren. Deze initiatieven zullen naar verwachting de komende jaren een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de nieuwbouw en het aanpakken van de huidige uitdagingen binnen de sector.

Bron: NRC