Voorzitter Betonhuis over hervorming en toekomst van de bouwsector

31 augustus 2023

Verscheidenheid en uitdagingen

Michel Dutrée, voorzitter van het Betonhuis, reflecteert op een bewogen jaar met twee significante tegenslagen voor de sector. Hoe ziet hij de toekomst van de branche?

Uiteenlopende interesses

Michel Dutrée werd een jaar geleden aangesteld als voorzitter van het Betonhuis, een branchevereniging met als doel de Nederlandse cement- en betonindustrie nauwer te verbinden. Hij merkte meteen op hoe verdeeld de sector was, waarbij onenigheid tussen leden regelmatig voorkwam.

Verhitte discussies

De verdeeldheid kwam vooral tot uiting in debatten over CO2-reductie en circulariteit. Het viel op dat sommige conflicten teruggingen naar gebeurtenissen in de jaren negentig. Deze “dolle 5 minuten” van frustratie werden als tegenstrijdig ervaren met de gezamenlijke belangen van de sector.

Breuk en subsidieafwijzing

Dit verdeelde klimaat zorgde voor de breuk met de cementindustrie, die zich terugtrok uit het Betonhuis. Ook kreeg het Betonhuis geen subsidie van het Nationaal Groeifonds voor duurzaamheidsprojecten. De afwijzing verraste Dutrée en benadrukte de uitdagingen in het aanpakken van sectorbrede vraagstukken.

Noodzaak van samenwerking

Dutrée pleit voor samenwerking, vooral gezien de huidige complexe politieke context, bouwuitdagingen en duurzaamheidsdoelen. Hij benadrukt dat nieuwe generaties anders naar verduurzaming kijken en dat de sector met één stem moet spreken om succesvol te zijn.

Structuurwijzigingen en toekomst

Na de breuk met de cementindustrie overweegt het Betonhuis een nieuwe structuur waarbij bedrijven rechtstreeks kunnen deelnemen. Thema’s en projectgroepen zullen sectorbreed worden aangepakt. Ondanks recente tegenslagen, ziet Dutrée potentieel in de betonbranche voor een duurzame en CO2-neutrale toekomst.

Een positieve blik op beton

Dutrée benadrukt dat beton nog steeds een belangrijke plaats inneemt in de bouwsector vanwege zijn unieke kwaliteiten. Hij moedigt circulaire en CO2-neutrale benaderingen aan en gelooft dat beton een waardevolle bijdrage kan leveren aan duurzame bouwpraktijken.

Toekomstige uitdagingen

Ondanks uitdagingen en onzekerheden, blijft Dutrée vastberaden om de betonsector te leiden naar een duurzame en samenwerkende toekomst. De sector zal zich moeten aanpassen aan veranderende generaties en politieke omstandigheden om een positieve impact te blijven hebben in de bouw.

Bron: cobouw.nl