Voorlopig geen integriteitstoets voor investeerders in vakantieparken

4 december 2022

Vakantieparken zijn een risico voor witwassen. Daarom pleit onder andere burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil daarom een verplichte integriteitstoets. Maar verantwoordelijk minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voelt daar voorlopig niet voor. De minister noemt een te grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als belangrijkste argument. Onder andere Het Financieele Dagblad deed onderzoek naar investeringen in vakantiewoningen en -parken. Daaruit blijkt dat tijdens de coronapandemie het bedrag van deze investeringen fors opliep naar 1,6 miljard euro in 2021 en 2022. Omdat banken niet langer investeren in recreatief vastgoed fungeren vooral particuliere investeerders als geldschieter. Hierdoor is er veel minder zicht op de herkomst van het ingebrachte kapitaal.

Voorlopig geen integriteitstoets voor investeerders in vakantieparken

Ondoorzichtige verkoopconstructies

Uit onderzoek naar vakantieparken in Oost-Nederland blijkt dat de onderwereld een steeds steviger voet tussen de deur krijgt. Er worden vakantiewoningen gekocht die cash worden betaald. Maar ook gaat het soms om grotere transacties. Hele parken worden overgenomen. Er wordt bewust gekozen voor een niet-transparante verkoopconstructie. Zo blijft de herkomst van het geld onduidelijk. Juist daarom wil burgemeester Marcouch dat er getoetst wordt met behulp van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Pas na het doen van de toets zou een park een exploitatievergunning moeten krijgen. Minister De Jonge legt de verantwoordelijkheid voor toetsing nu neer bij de gemeenten.

Fort Oranje

Sommige gemeenten nemen al maatregelen tegen campings en vakantieparken. Zo paste de gemeente Zundert de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan na de problemen met de beruchte camping Fort Oranje. Ook tv-bekendheid Peter Gillis ligt inmiddels onder een vergrootglas. Hem werd recent een aantal vergunningen geweigerd voor zijn vakantieparken. Minister De Jonge erkent wel dat er een probleem is. Daarom wil hij in plaats van een standaard integriteitstoets kijken naar andere mogelijkheden. Wel is duidelijk dat er geen standaard bescherming komt voor vaste standplaatshouders die moeten wijken als een vakantiepark wordt verkocht.

Bron: Het Financieele Dagblad