Vertrouwen in de Woningmarkt Stijgt, Volgens ING Onderzoek

2 juli 2024

Toenemend Vertrouwen Onder Starters en Koopwoningbezitters

Het vertrouwen in de woningmarkt onder zowel starters als koopwoningbezitters neemt toe, blijkt uit onderzoek van ING. De woonindex, die voor het eerst in twee jaar boven het ‘neutrale punt’ van 100 uitkomt, geeft aan dat er meer optimisme heerst. Deze stijging in vertrouwen is vooral te danken aan de stijgende huizenprijzen.

Zorgen Over Woningmarktkrapte

Ondanks het groeiende vertrouwen blijven zorgen over de krapte op de woningmarkt bestaan. Uit het onderzoek blijkt dat 68% van de ondervraagden van mening is dat er snel meer woningen moeten worden bijgebouwd. De meest voorgestelde oplossing is het ombouwen van oude kantoorpanden, winkels en scholen tot woonruimte. Een andere populaire optie is het toevoegen van nieuwe woningen aan de rand van bestaande bebouwing. Minder steun is er voor het volbouwen van grasvelden en het verhogen van bestaande gebouwen.

Prioriteit voor Thuiswonende Jongeren en Starters

Het onderzoek toont ook aan dat thuiswonende jongeren en starters uit de omgeving volgens de respondenten de meeste aanspraak hebben op de nieuw te creëren woonruimte. Dit benadrukt de behoefte aan oplossingen die specifiek gericht zijn op het ondersteunen van deze groepen in hun zoektocht naar een betaalbare woning.

Conclusie: Positieve Trends en Blijvende Uitdagingen

Het onderzoek van ING laat zien dat het vertrouwen in de woningmarkt aan het toenemen is, vooral door de stijgende huizenprijzen. Tegelijkertijd blijft er een dringende behoefte aan meer woonruimte, met voorkeur voor het herbestemmen van bestaande gebouwen en uitbreidingen aan de rand van steden. Het prioriteren van jongeren en starters in deze uitbreidingen wordt gezien als essentieel voor een gezonde woningmarkt.

Bron: fd.nl