Het versterken van de huizen in Groningen gaat nog tientallen jaren duren

21 september 2020

De versterking van huizen in Groningen, nodig vanwege de soms omvangrijke aardbevingsschade, had eigenlijk in 2025 moeten zijn afgerond. Maar inmiddels is wel duidelijk dat deze planning niet gehaald gaat worden. De toezichthouder vindt dit onacceptabel. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) meldt dit in de jaarlijkse ‘Voortgangsrapportage Groningen’. De inspecteur-generaal van het SODM is niet te spreken over de situatie, want het ziet ernaar uit dat het versterken van de woningen nog minstens 20 jaar in beslag gaat nemen.

Versterking van ruim 26.000 woningen gaat veel te traag

In het aardbevingsgebied staan ruim 26.000 woningen die waarschijnlijk voor versterking in aanmerking komen. Omdat alle panden individueel moeten worden onderzocht gaat dit proces zeer traag. Sinds 2015 zijn slechts 1.186 woningen onderhanden genomen. Tot augustus 2020 ging het om slechts 120 woningen. Als de versterking van huizen in Groningen in dit tempo doorgaat dan duurt het nog tientallen jaren voordat alle woningen die in aanmerking komen zijn opgeknapt. De gaswinning in Groningen stopt naar verwachting in 2022. Hoe lang daarna de aardbevingen nog doorgaan en hoeveel schade die aanrichten is onbekend.

Het versterken van de huizen in Groningen gaat nog tientallen jaren duren

Vertraging bij de versterking vanwege slechte communicatie

Theodoor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het SODM wijt de vertragingen aan een gebrek aan planning en communicatie. Bij de versterking van de huizen in Groningen zijn verschillende overheden betrokken, zoals gemeenten, ministeries en de Nationaal Coördinator Groningen. Het ontbreekt aan sturing, constateert Kockelkoren, Verder is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, wordt er tegenstrijdige informatie verstrekt en ontbreekt een goede planning.

SODM: ‘Benader Groningen als crisissituatie’

Het SODM adviseerde het kabinet in 2019, na een zware beving in de omgeving van Westerwijtwerd, om de situatie in Groningen als crisissituatie te beschouwen. Het kabinet legde dit advies naast zich neer en nam slechts ‘versnellingsmaatregelen’ die niet echt tot verbeteringen leidden. In het rapport van de SODM staat dat bewoners na de beoordeling van de schade aan hun huis gemiddeld 575 dagen moeten wachten voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Er kwamen plannen voor verschillende pilots, maar die waren maanden later nog niet gestart. Het SODM dringt daarom opnieuw aan op een crisisaanpak bij de versterking van huizen in Groningen. De hele operatie moet als het aan het SODM ligt binnen 5 jaar zijn afgerond en de verantwoordelijkheid moet bij 1 organisatie komen te liggen. De bewoners moeten daarbij centraal staan. Het kabinet is nu aan zet om naar aanleiding van de rapportage besluiten te nemen.

Bron: NRC Next