‘Versoepel de wet om woningbouw op daken te stimuleren’

19 maart 2024

Huidige belemmeringen voor optoppen

Het optoppen van gebouwen kan jaarlijks duizenden nieuwe woningen opleveren, maar het appartementsrecht vormt een obstakel voor deze ontwikkeling. Volgens experts moeten de regels worden aangepast om het potentieel van optoppen te benutten.

Appartementsrecht en VvE-instemmingExtra etages op een appartementencomplex bouwen stuit vaak op verzet

Het huidige appartementsrecht vereist unanimiteit van alle eigenaren in een Vereniging van Eigenaren (VvE) voor bouwplannen die het eigendomsrecht beïnvloeden. Dit leidt tot langdurige en tijdrovende processen en kan projecten onhaalbaar maken.

Voordelen van optoppen

Optoppen biedt een oplossing voor de woningnood en bevordert duurzame woningbouw. Het genereert ook financiële middelen voor VvE’s, waarmee zij hun gebouwen kunnen verduurzamen of voorzien van faciliteiten zoals liften.

Aanpassing van de wet

Experts pleiten voor een aanpassing van de wet om optoppen te stimuleren. Een verlaging van de drempel voor VvE-toestemming naar twee derde van de stemmen wordt voorgesteld als een haalbare oplossing.

Debat en standpunten

Sommigen, zoals Kees Oomen van de stichting VvE Belang, twijfelen aan de noodzaak van ingrijpende wijzigingen in het appartementsrecht. Corporatiekoepel Aedes erkent de voordelen van optoppen maar benadrukt de noodzaak van zorgvuldige afwegingen.

Naar Frans voorbeeld

Advocaat Benjamin den Butter wijst op Frankrijk als voorbeeld, waar de wetgeving in 2014 werd aangepast, waardoor een toename van optoppingen plaatsvond. Hij roept op om van deze ervaring te leren en de wetgeving in Nederland aan te passen.

Bron: cobouw.nl