Versnippering op de bouwplaats moet bedrijfsongevallen tegengaan

22 april 2021

Voor medewerkers in de bouw is de kans op een bedrijfsongeval groot. Het is nog steeds de sector met de meeste ongelukken, helaas in sommige gevallen met dodelijke afloop of blijvende invaliditeit. Daar moet verandering in komen, vindt onder andere bouwbedrijf TBI Holding. Op een bouwplaats lopen vandaag de dag steeds meer onderaannemers en zzp’ers rond. Dat is ongunstig voor de veiligheid. Volgens een zegsman van TBI Holding moet hier verandering in komen. Dat zal misschien betekenen dat bouwen wat duurder wordt, maar de veiligheid wordt er wel door vergroot.

Werken in de bouw moet veiliger

De veiligheid voor werknemers in de bouw moet beter, daar is iedereen het over eens. In 2020 vielen bij bedrijfsongevallen op bouwplaatsen 13 doden. Ook in de vier jaar daarvoor waren er doden te betreuren. Dat waren er meer per jaar, waarschijnlijk omdat de bouw in 2020 deels stil kwam te liggen als gevolg van de coronacrisis en de discussie over stikstof en pfas. In andere sectoren, zoals de petrochemie, ligt het aantal bedrijfsongevallen aanzienlijk lager.

Versnippering op de bouwplaats moet bedrijfsongevallen tegengaan

Opdrachtgevers moeten meer aandacht hebben voor veiligheid

Volgens bestuursvoorzitter Van Breukelen van TBI Holding ligt er een taak voor opdrachtgevers. Die gaan nu te vaak voor de laagste prijs. Daardoor lopen er op een bouwplaats steeds meer bedrijven, zzp’ers en uitzendkrachten rond. Door allereerst naar de veiligheid te kijken en daar prioriteit aan te geven kan de kans op een bedrijfsongeval in de bouw mogelijk worden verkleind, aldus Van Breukelen. Dat  de kosten daardoor zullen stijgen mag geen argument zijn. Een mensenleven moet meer waard zijn dan een iets gunstiger uitvallende aanbesteding.

Meer aandacht voor veiligheid op de bouwplaats

Er is al veel aandacht voor veiligheid op de bouwplaats. Maar elke dode of zwaargewonde is er één te veel. Daarom is het belangrijk om hier aandacht voor te blijven vragen. Door een project te realiseren met minder verschillende bedrijven zijn de lijnen korter. Betere afstemming kan de veiligheid vergroten. Dit geldt ook voor de woningbouw, waar de komende jaren grote stappen moeten worden gezet om het grote tekort aan woningen op te lossen. Jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bouwen lukt alleen als dat veilig kan. Hier ligt ook een belangrijke taak voor de landelijke en regionale overheid, aldus Van Breukelen tijdens zijn toelichting op de jaarcijfers van TBI Holding. Deze waren overigens uitstekend. Alleen de infrastructuur tak maakte geen winst, maar dit werd door andere bedrijfsonderdelen ruimschoots gecompenseerd.

Bron: Het Financieele Dagblad