Versnellen van de woningopgave – Martin van Rijn benadrukt urgentie

7 februari 2024

In een recent gesprek met Marieke Mentink heeft Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, de dringende noodzaak benadrukt om de woningcrisis aan te pakken en de woningopgave te versnellen.

Wil en capaciteit van corporaties

Met de recente afschaffing van de verhuurdersheffing en een hernieuwde investeringsruimte tonen corporaties, vertegenwoordigd door Aedes, de wil en capaciteit om hun aandeel in de woningopgave te realiseren. Echter, een gebrek aan beschikbare locaties en ontwikkelingsbelemmeringen blijven belangrijke obstakels.

Grootschalige samenwerkingen

Van Rijn benadrukt het belang van grootschalige, gebiedsgerichte samenwerkingen voor langetermijnvisies en -oplossingen. Deze aanpak omvat niet alleen corporaties en gemeenten, maar ook ondernemers en bedrijven voor transformatie en werkgelegenheid.

Actieve grondpolitiek en samenwerking

Het is essentieel om actieve grondpolitiek vanuit de overheid te voeren en meer samenwerking te stimuleren om de complexiteit van de woningopgave aan te pakken. Het delen van waardesprongen en het opzetten van heldere kaders zijn hierbij van groot belang.

Toenemende complexiteit en capaciteitsuitdagingen

Van Rijn wijst op de groeiende complexiteit van projecten en de noodzaak van verhoogde kennis en capaciteit. Intensieve samenwerking en langetermijnbeleid zijn vereist om effectief vooruitgang te boeken.

Versnelling van procedures en omgevingsparticipatie

Langdurige procedures vragen om heroverweging, met een focus op luisteren naar de omgeving in vroege fasen om snellere ontwikkelingen te bevorderen. Er is behoefte aan meer betrokkenheid van woningzoekenden in besluitvormingsprocessen.

Urgentie en uitvoeringsgerichtheid

Van Rijn benadrukt de noodzaak van snel handelen en innovatie in de aanpak van de woningcrisis, met een focus op uitvoering en meer regie van alle betrokken partijen.

Het gesprek met Martin van Rijn benadrukt de dringende behoefte aan actie om de woningopgave te versnellen en de woningcrisis aan te pakken. De focus ligt op samenwerking, langetermijnvisies en een actiegerichte aanpak.

Bron: Cobouw