Verplichte gasaansluiting voor woningen vervalt

24 juli 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

De wettelijke verplichting voor nieuwbouwwoningen om aangesloten te worden op het gasnet is komen te vervallen. Reden hiervoor is om meer ruimte te creëren voor alternatieve warmtebronnen en om de CO2-uitstoot te verminderen. Demissionair minister Kamp van Economische Zaken heeft hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij wil van het aardgas af, mede omdat in de Energie-agenda staat aangegeven dat de CO2-uitstoot in 2050 bijna nul moet zijn.

Het vervallen van de verplichte gasaansluiting brengt wel met zich mee dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar moet zijn voor de warmtevoorziening in huizen. Als de verplichte gasaansluiting na 1 januari 2018 komt te vervallen, bepalen de gemeenten of woningen op een warmtenet, of eventueel een alternatieve energie-infrastructuur, worden aangesloten.

Op dit moment stagneert het proces om warmtenetten te creëren, blijkt uit een studie van het Planbureau voor de leefomgeving. Dit geldt vooral voor bestaande woningen en gebouwen. Lokale overheden zouden bevoegdheid missen om het gebruik van alternatieven voor het gasnet af te dwingen.