Verkoper verzweeg dat vorige bewoner weken dood in huis had gelegen

17 juli 2023

De nieuwe bewoners van een huis kwamen erachter dat de vorige bewoner bijna twee maanden dood in het huis had gelegen nadat ze met de buren spraken. Ze werden vervolgens geconfronteerd met een onaangename lijkengeur. De vraag die voor de rechter kwam: wie betaalt de kosten van de schoonmaak?

Het huis was eigendom van de vader, maar nadat hij was overleden, verkocht zijn zoon de woning in juli 2021 voor €460.000. De overdracht vond plaats op 15 september. Vier dagen later spraken de nieuwe eigenaren met de buren, die hen het hele verhaal vertelden.

De buren hadden de vorige bewoner al een tijdje niet gezien en besloten uiteindelijk een kijkje te nemen. Ze hadden de sleutel en ontdekten kranten van 27 maart en een agenda die openlag op de pagina voor 27/28 maart 2021. Het was toen echter al 22 mei 2021. Boven vonden ze het lichaam van hun buurman. Hij had daar bijna twee maanden gelegen.

Een onzuinig huis betekent een lagere hypotheek bij Triodos Bank

Geschokt en schoonmaakkosten

Nadat de nieuwe bewoners het verhaal hoorden, stuurden ze meteen een e-mail naar de makelaar van de zoon. Ze waren diep geschokt en begrepen niet dat de makelaar hier niets van wist. De makelaar had hen meerdere malen verteld dat er niemand in het huis was overleden en dat de stank werd veroorzaakt door de sterke vervuiling van het huis. Er zou een schoonmaakploeg zijn ingehuurd en het hele huis stond vol luchtverfrissers. Maar nadat ze de luchtverfrissers hadden verwijderd, werd de stank alleen maar erger.

De makelaar reageerde een dag later en gaf aan dat hij hier niets over wist. Als hij ervan op de hoogte was geweest, zou hij het hebben verteld. Hij verklaarde dat het huis was vervuild en dat daarom alles was verwijderd.

De schoonmaakkosten van €9.304,90 waren door de zoon betaald. Het schoonmaakbedrijf meldde dat de woning meerdere keren was behandeld, gereinigd en gedesinfecteerd en geurloos was opgeleverd.

Geurprobleem en verdere schoonmaak

De nieuwe bewoners vonden echter dat de geur niet verdwenen was en mailden dat hun hond meteen naar de achterste slaapkamer rende en daar in een donkere vlek begon te rollen. Ze stelden de zoon een deadline om met een oplossing en een plan van aanpak te komen. Als hij niet zou reageren, zouden ze zelf de problemen oplossen en de kosten op hem verhalen.

Op 29 september 2021 werd het huis opnieuw grondig schoongemaakt, dit keer in opdracht van de nieuwe bewoners. In eerste instantie waren ze tevreden, maar na enkele dagen kwam de geur weer terug. Op 5 oktober werd er opnieuw een behandeling uitgevoerd, maar dit had geen effect.

Expertonderzoek en kostenvergoeding

Een expert op het gebied van luchtkwaliteit onderzocht het huis en concludeerde dat de geur waarschijnlijk afkomstig was van chemische middelen die waren gebruikt om de geur van het lijk te verwijderen. Het advies was om niet in de slaapkamer te slapen. De geur was doorgedrongen in de wanden, vloer en waarschijnlijk ook in het plafond. Het werd aanbevolen om de wanden en plafonds af te bikken, de toplaag van de vloer te verwijderen, en na ventilatie de wanden en plafonds opnieuw te stukadoren en de vloer opnieuw te storten. Na deze kosten eisten de nieuwe eigenaren een compensatie van ruim €15.000 van de verkoper. Toen de verkoper weigerde, werd de zaak voorgelegd aan de rechter.

Verantwoordelijkheid van de verkoper

De zoon van de overleden man betwistte zijn aansprakelijkheid en beweerde dat er niets aan de hand was. Hij verwees naar zijn vrouw, die de post kwam ophalen en geen geuroverlast had ervaren. Ook tijdens bezichtigingen had niemand iets opgemerkt.

De rechter was het echter niet eens met het verweer van de zoon. Er werd van hem verwacht dat hij onmiddellijk had gereageerd en zelf de situatie ter plaatse had geïnspecteerd. Dat de vrouw niets merkte bij het ophalen van de post, kwam mogelijk doordat ze niet lang genoeg in het huis verbleef. Bezichtigingen duren ook niet lang en dan stonden de ramen en deuren open.

De verkoper had de potentiële kopers volledig moeten informeren over het feit dat de vader lang dood in het huis had gelegen. Of hij had hen de mogelijkheid moeten geven om langer in het huis te verblijven, met gesloten ramen en zonder luchtverfrissers.

Kostenvergoeding toegewezen

De rechter oordeelde dat de verkoper in gebreke was gebleven en daarom moest hij de nieuwe bewoners een bedrag van €15.016,91 betalen.

Dit verhaal is gebaseerd op een recent geanonimiseerd vonnis.

Bron: FD.nl