Verhuurders in vrije sector maken misbruik van krapte op woningmarkt

17 juni 2019

Er is krapte op de woningmarkt. Daardoor moeten steeds meer mensen een woning huren in de vrije sector. Ook mensen met lagere inkomens. In de vrije sector hebben huurders minder rechten dan in de sociale huur. Volgens huurders en belangenorganisaties maken verhuurders misbruik van hun positie. Het gevolg is achterstallig onderhoud en te hoge servicekosten. NRC stelde een onderzoek in naar deze te hoge servicekosten.

De Woonbond komt op voor huurders

Paulus Jansen is directeur van huurdersorganisatie de Woonbond. Zij maken zich sterk voor de belangen van huurders van sociale huurwoningen. Nu de vrije sector sterk groeit, vindt de Woonbond ook zijn weg naar deze huurders. Jansen geeft aan dat huurders in vrije sector weinig rechten hebben. Zo maken zij geen aanspraak op huurprijsbescherming of huurtoeslag en kunnen ze niet naar de huurcommissie stappen bij onenigheid met hun verhuurder.

Achterstallig onderhoud en te hoge huurprijzen in vrije sector

De Woonbond heeft een meldpunt geopend om duidelijk te krijgen welke problemen er spelen in de vrije sector. In ruim 2 maanden zijn hier meer dan 160 meldingen binnengekomen. Achterstallig onderhoud en te hoge huurprijzen voeren de boventoon. Daarnaast zijn er enkele meldingen over dreigende of intimiderende verhuurders. Van alle meldingen gingen er 12 over te hoge servicekosten.

Verhuurder Vesteda laat onderhoud liggen

Meerdere ontevreden huurders klaagden over verhuurder Vesteda. Met 27.000 woningen zijn zij een grote speler in de vrije sector. Vanuit verschillende complexen komen klachten over een lakse houding. Onderhoud blijft liggen, terwijl er wel hoge servicekosten worden berekend. In Amsterdam komt het zelfs tot een rechtszaak. De huurdersbelangenvereniging van het Vesteda-complex Detroit vindt dat het pand slecht wordt onderhouden en heeft uitgerekend dat zij jaarlijks een ton teveel betalen aan servicekosten.

De vrije sector blijft groeien, verandering is noodzakelijk

Steeds meer mensen met een lager inkomen zijn aangewezen op een huurwoning in de vrije sector. Zij kunnen de te hoge kosten niet dragen en dit zet de verhoudingen op scherp. Een oplossing lijkt te moeten komen van bovenaf. De Woonbond zou graag zien dat huurders in de vrije sector ook naar de huurcommissie kunnen stappen, net als huurders in de sociale huur. Echter werd die motie eerder door de Tweede Kamer afgewezen. De hoop is nu dat de Nationale Woonagenda van minister Ollogren uitkomst zal bieden. Hierin wordt gefocust op aanvullende wetten, het beter informeren van verhuurders, zelfregulering in de sector en extra handhaving.

Bron: NRC.next