Verhuren van vastgoed onaantrekkelijk maken is nadelig voor de woningmarkt

16 augustus 2022

Het woningtekort in Nederland is nog steeds enorm groot. De overheid neemt maatregelen om beleggen in vastgoed onaantrekkelijk te maken. Zo werd de overdrachtsbelasting fors verhoogd voor woningen die voor de verhuur worden gekocht. Veel gemeenten hanteren een opkoopbescherming. Woningen tot een bepaalde verkoopprijs mogen alleen gekocht worden voor eigen bewoning. Maar het is de vraag of deze maatregelen effect zullen hebben. Vastgoedinvesteerders kopen alleen huizen als de verhuur daarvan hen een beoogd rendement oplevert. Wordt dat percentage niet gehaald dan worden de woningen verkocht en gaan dus verloren voor de huurmarkt.

Vergroten woningvoorraad heeft geen prioriteit

Het is vreemd dat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het vergroten van de woningvoorraad niet als basisprioriteit heeft gesteld. Hij noemt in een notitie een aantal voorwaarden, zoals het verbeteren van de positie van woningkopers en -huurders en de huren voor sociale huurwoningen en woningen met een middenhuur moeten omlaag. Maar het vreemde is dat het vergroten van de woningvoorraad niet als prioriteit in zijn plannen wordt genoemd. Voor het bouwen van meer woningen wordt gerekend op investeerders.

Maar beleggen in vastgoed wordt onaantrekkelijk door de maatregelen die de overheid neemt. Het is dus maar de vraag of investeren in woningen nog wel voldoende animo vindt. De huurprijs van een woning wordt vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Als de woning onder de grens voor sociale huur blijft dan wordt de huur door de overheid gereguleerd met maximale huurstijgingen per jaar. Als het aantal punten boven een bepaald maximum ligt dan mag de verhuurder zelf bepalen welke huur gevraagd wordt en bedraagt deze in de praktijk tussen de 1.000 en 1.500 euro.

Verhuren van vastgoed onaantrekkelijk maken is nadelig voor de woningmarkt

De kosten van vastgoedinvesteerders

Vastgoedinvesteerders dreigen af te haken als ze onvoldoende rendement kunnen behalen op hun vastgoed. Ze moeten vaak fors investeren. Vastgoed moet worden aangekocht, opgeknapt of zelfs compleet verbouwd, denk aan kantoren die worden omgebouwd tot appartementen. Bouwkosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Daar komt nog bij dat er strenge regels gelden ten aanzien van de uitstoot van stikstof waar bouwers rekening mee moeten houden en die ook tot hogere kosten leiden. Doordat de minister nu de huren tot 1.000 euro per maand wil reguleren zullen investeerders afhaken vanwege het feit dat ze een te laag rendement behalen, Het gevolg is dat het aantal huurwoningen met een middenhuur flink zal dalen. En dit is nu juist de categorie waar flink behoefte aan is omdat de groep die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning maar te weinig verdient om te kopen of te huren in de vrije sector alleen maar groter wordt.

Visie op de woningvoorraad

Deskundigen constateren dat het bij de overheid ontbreekt aan visie op de woningvoorraad. Deze moet beter worden afgestemd op de behoefte van de woningzoekenden in Nederland. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om regels voor het reguleren van huurprijzen niet te laten gelden voor nieuwbouw. Zo kan het investeren in vastgoed wellicht toch aantrekkelijk worden gehouden zodat er voldoende nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Deskundigen zijn ervan overtuigd dat de woningnood alleen kan worden opgelost door meer woningen te realiseren en daarvoor zijn vastgoedbeleggers onmisbaar.

Bron: NRC