Verduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

20 juni 2022

Veel bedrijven en woningen willen verduurzamen, daartoe aangemoedigd door de overheid. Maar dat zorgt er wel voor dat er meer stroom wordt gebruikt en dat leidt nu tot congestie op het stroomnetwerk. Netbeheerders Enexis en Tennet kondigden in juni 2022 aan dat in de provincies Noord-Brabant en Limburg de komende tijd geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Ook nieuwe grote projecten met zonnepanelen en windmolens kunnen niet meer worden aangesloten. Het is voor het eerst dat in zo’n groot deel van Nederland hierover de noodklok wordt geluid. Eerder werden al problemen met dreigende overbelasting in de regio rond Amsterdam en in Friesland.

Verduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

Veel aanvragen door hoge prijzen

De hoge prijzen voor aardgas zorgen ervoor dat er sinds 2022 veel meer aanvragen worden ingediend voor extra stroomaansluitingen. Deze aanvragen kunnen de netbeheerders niet aan. Het verouderde stroomnet moet worden gemoderniseerd en uitgebreid. Dit kost geld en er is technisch personeel voor nodig. Beide zijn niet op korte termijn beschikbaar. Congestie op het stroomnetwerk was ook in 2021 al aan de orde, maar ook het vorige kabinet deed te weinig om de problemen op te lossen. Deskundigen waarschuwen dat er snel iets moet gebeuren. Als er geen actie wordt ondernomen zal dit gevolgen hebben voor het halen van klimaatdoelen en ook remt het de economische groei van Nederland.

Nieuwe Energiewet

Nederland krijgt een nieuwe Energiewet. Maar deze gaat pas op zijn vroegst in 2024 in. Dat is veel te laat, zo constateren de netbeheerders. Als de problemen nu al zo groot zijn dan is het onverantwoord om te wachten tot deze nieuwe wet het makkelijker maakt om het stroomnetwerk in Nederland uit te breiden. Minister Rob Jetten van Klimaat moet dus aan de bak om de problemen het hoofd te bieden. Zo moet worden voorkomen dat netbeheerders straks pijnlijke keuzes moeten maken wie wel en wie niet nog op het stroomnetwerk kan worden aangesloten.

Bron: Het Financieele Dagblad