De verduurzaming naar minimaal label C van kantoorpanden gaat niet snel genoeg

2 maart 2021

Als het aan het Rijk ligt heeft minimaal 60% van de kantoorpanden in 2023 minimaal energielabel C. Het gaat om zo’n 65.000 kantoorpanden in Nederland. Het percentage kantoren met een groen energielabel van minimaal C is niet helemaal duidelijk, omdat de helft van de 100.000 kantoren in Nederland nog geen label heeft of omdat slechts een deel van een kantoor is beoordeeld.

Flinke stijging kantoren met een groen label

Sinds 2017 is het aantal kantoren dat een energielabel C of hoger heeft, gestegen met 8%. Ondanks deze stijging gaat de groei niet hard genoeg. Als per 1 januari 2023 niet het beoogde aantal kantoren aan de minimale eis van label C voldoet, mag de gemeente het kantoor in principe sluiten omdat het niet als zodanig bruikbaar is. Gemeenten krijgen extra geld van het Rijk om de verplichting vanaf 2023 te handhaven. Ook komt er een landelijke campagne die kantooreigenaren eraan moet herinneren dat zij aan de verduurzamingsverplichting moeten voldoen.

De verduurzaming naar minimaal label C van kantoorpanden gaat niet snel genoeg

Uitzonderingen op de regel

Alleen kantoorpanden die volledig als zodanig worden gebruikt vallen onder de verplichting dat zij vanaf 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Kleine kantoren en gebouwen die een combifunctie hebben vallen er niet onder, evenals monumentale panden. Ook voor veel woningen geldt dat ze nog geen energielabel hebben. Vanaf 1 januari 2021 is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woning. Daar komt bij dat het aanvragen ervan per die datum flink duurder is geworden omdat er nu altijd een inspectie door een deskundige moet plaatsvinden. Het is niet meer mogelijk om een label aan te vragen op basis van eigen verklaring.

Bron: Het Financieele Dagblad