‘Verduurzamen huis kan leiden tot tweedeling’

22 februari 2024

De verduurzaming van huizen kan voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar worden, vooral wanneer zij goedkopere, kwetsbare woningen aanschaffen die gevoelig zijn voor klimaatrisico’s zoals wateroverlast en funderingsschade. Dit kan een tweedeling in de samenleving veroorzaken, waarschuwen drie Nederlandse banken.

Impact op regionale en individuele niveausKunnen sociale huurders straks nog zonnepanelen voor hun woning betalen

Volgens een gezamenlijk rapport van ING, Rabobank en ABN AMRO kunnen de kosten van klimaatadaptatie in Nederland over de komende decennia worden gedragen, maar er bestaan aanzienlijke verschillen tussen regio’s en individuele huiseigenaren. Deze verschillen kunnen leiden tot verdere sociale tweedeling als niet wordt ingegrepen.

Risico’s voor kwetsbare regio’s en bevolkingsgroepen

Regio’s met lagere woningwaarden en hogere kwetsbaarheid voor klimaatrisico’s lopen het risico op verarming, vooral als er veel mensen met een laag inkomen wonen. De dreigende tweedeling kan worden verergerd door economische en geografische factoren, wat ingrijpend beleid noodzakelijk maakt volgens de banken.

Rol van de overheid en aanbevelingen

De banken pleiten voor overheidsingrijpen, waarbij een verplicht klimaatlabel voor alle woningen op korte termijn wordt voorgesteld. Dit label zou de kosten voor klimaatadaptatie transparant maken voor kopers. Daarnaast bepleiten de banken duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen om de effecten van klimaatverandering aan te pakken.

Kosten van klimaatadaptatie

Tot 2050 omvatten de kosten voor het energiezuiniger maken van huizen ongeveer 1 procent van het bruto binnenlands product. Andere belangrijke kostenposten zijn de aanpassing van stedelijke ruimtes aan klimaatverandering en het repareren van funderingen. Dijkversterkingen zijn, in tegenstelling tot algemeen geloof, minder kostbaar volgens het rapport.

Conclusie

De dreigende tweedeling als gevolg van klimaatadaptatie vereist proactieve maatregelen van de overheid en nauwe samenwerking met financiële instellingen en de huizenmarkt. Het streven naar een eerlijke verdeling van de kosten en de bescherming van kwetsbare gemeenschappen staan centraal in het aanpakken van deze uitdagingen.

Bron: nrc.nl