Verbod op asbest nabij

10 november 2017

Per jaar sterven er meer mensen door asbestziekten dan dat er doden vallen in het verkeer. Het is levensgevaarlijk en dus wil de overheid asbestdaken per 2024 verbieden.
Al sinds 1993 is de toepassing van asbest in Nederland verboden, maar per 1 januari 2024 wil de rijksoverheid asbestdaken compleet verbieden. De vezels die kunnen vrijkomen kunnen longkanker, asbestose of mesothelioom veroorzaken. Daarnaast kunnen de vezels naar binnen worden gedragen wanneer de deeltjes op de grond vallen.

In de jaren 70 en 80 van vorige eeuw zijn er veel stallen gedekt met asbestplaten. Hoewel er ook in die tijd bekend was dat asbest kanker kon veroorzaken, werd het veelvuldig toegepast om het sterk, goedkoop, isolerend en brandwerend is. LTO schat dat er nog zo’n 100 miljoen vierkante meter asbest op daken van woningen en bedrijven ligt waarvan 90 miljoen vierkante meter op daken van agrarische bedrijfsgebouwen.

Subsidie

Het saneren van deze vierkante meters gaat rond de 3,5 miljard kosten, waarvan 2,5 miljard voor de boeren is. Landelijk geldt tot 2020 een subsidieregeling waarbij het Rijk 4,50 euro per vierkante meter bijdraagt met maximaal 25.000 per adres. In totaal is er dit jaar 26,2 miljoen euro te vergeven voor het saneren van asbest.
Er zijn twijfels of de datum van 2024 haalbaar is. Volgens betrokken partijen moet de overheid meer regie voeren om te zorgen dat het streven van 2024 haalbaar is. Daarnaast dient het verbod op asbestdaken wettelijk vastgelegd worden, dit is nu slechts nog een voornemen. Er wordt geprobeerd om agrariërs met regelingen en informatiebijeenkomsten aan te sporen de daken te verwijderen. Op deze manier wordt er urgentie gekweekt. Wel is er nog zorgen over de boeren die gaan stoppen. Het is onzeker dat zij nog een grote investering willen doen.

Wanneer er na 2023 nog asbest op het dak ligt, zal de overheid de wet moeten handhaven. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een dwangsom opleggen. Daarnaast zijn de asbestdaken op dat moment niet meer verzekert, aangezien de daken verboden zouden zijn. Zo droeg verzekeraar ASR op aan klanten met asbestdaken dat er voor 2020 een saneringsplan dient te zijn.

Bron: NRC