Ventilatie op honderden Nederlandse scholen nog niet in orde

13 oktober 2020

De ventilatie op circa 800 scholen in Nederland voldoet niet aan de eisen die hieraan worden gesteld. Dit blijkt uit onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam ventilatie op scholen. Dit team werd in de zomer van 2020 opgericht omdat er zorgen waren over de luchtkwaliteit op scholen in verband met de coronacrisis. De tekortkomingen werden zowel op basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs.

Het merendeel van de scholen voldoet wel aan de normen

Sinds minister Slob van Onderwijs het coördinatieteam instelde is gebleken dat 2.500 schoolgebouwen wel aan de normen voldoen. De gebouwen waar dit niet voor geldt zijn vaak oudere gebouwen. De ventilatie op scholen is een belangrijke zaak, aangezien het op sommige momenten niet mogelijk is om voldoende afstand te houden. Daarom wordt op een deel van de middelbare scholen ook al een mondkapjesplicht ingevoerd tijdens de leswisselingen en in de aula.

Desondanks zijn er na de zomervakantie al meerdere scholen noodgedwongen gesloten vanwege coronabesmettingen onder onderwijzend personeel. Een deel van de scholen moet nog worden onderzocht, op dit moment heeft het onderzoek naar de ventilatie op scholen bij zo’n 80% van de schoolgebouwen plaatsgevonden.

Ventilatie op honderden Nederlandse scholen nog niet in orde

Scholen worden niet gesloten

Het is volgens minister Slob zeker niet de bedoeling dat scholen sluiten als het ventilatiesysteem niet aan de normen voldoet. Deze scholen krijgen adviezen waarmee zij direct aan de slag kunnen om de situatie te verbeteren. Het is volgens de minister ook niet de bedoeling dat de leerlingen de komende winter in de klas zitten te koukleumen omdat de ramen open moeten tijdens de les. S

Subsidie voor aanpassingen

Het Rijk heeft een bedrag van 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om de ventilatie op scholen te verbeteren. Voor aanpassingen kan voor 30% van de kosten een beroep worden gedaan op deze subsidie. De overige 70% moet door de school zelf en de gemeente worden opgebracht. Aangezien veel gemeenten, mede vanwege de coronacrisis, al met financiële tekorten kampen, is het de vraag of zij dit geld kunnen opbrengen.

Bron: NRC Next