Vastgoedbelegger CBRE vreest chaos door bevriezing huurverhoging

1 juli 2024

Huurders eisen bevriezing van huurverhogingen

Ruim vijfhonderd huurders van vastgoedbelegger CBRE Investment Management (CBRE IM) zijn naar de rechter gestapt om de jaarlijkse huurverhoging te laten bevriezen. Deze stap komt na meerdere uitspraken van kantonrechters die de huurverhogingen door grote vastgoedbeleggers als oneerlijk bestempelden. De huurders vinden de huurverhoging oneerlijk en in strijd met Europese consumentenbeschermingsregels en willen de verhoging uitstellen totdat de Hoge Raad een definitieve uitspraak doet.

Problemen voor vastgoedbeleggers

Tijdens de rechtszitting in Rotterdam benadrukte Chris Karsdorp, bestuurslid van het huurdersplatform, de verstoorde machtsrelatie tussen huurders en verhuurders. Hij sprak over de onmogelijkheid voor huurders om te onderhandelen over hun huurcontracten. De eis van de huurders om de huurverhoging te bevriezen is bedoeld om hen te beschermen tegen wat zij als oneerlijke verhogingen beschouwen.

Impact van een mogelijke huurbevriezing

De advocaten van CBRE IM waarschuwen voor de ernstige gevolgen van een mogelijke huurbevriezing. Zij spreken van een “administratieve nachtmerrie” en een “groot sneeuwbaleffect”. Als de rechter instemt met de huurbevriezing, verwachten zij dat veel meer huurders zullen proberen onder de huurverhoging uit te komen. Dit kan tienduizenden tot honderdduizenden huurders treffen.

Financiële risico’s en achterstanden

CBRE IM vreest niet alleen voor administratieve chaos, maar ook voor financiële gevolgen. Als de Hoge Raad later oordeelt dat het huurbeleid wel voldoet aan de Europese regels, moeten verhuurders achteraf de huurverhogingen alsnog incasseren. Er bestaat een serieus risico dat dit niet volledig zal lukken, waardoor verhuurders financieel benadeeld kunnen worden. Bovendien heeft ongeveer 20 van de 540 huurders al een huurachterstand, wat de situatie nog ingewikkelder maakt.

Argumenten van CBRE IM tegen huurbevriezing

CBRE IM stelt dat er geen spoedeisend belang is voor de huurders om de huurverhoging te bevriezen, aangezien er geen aanwijzingen zijn dat zij in financiële problemen komen door de verhoging. Ongeveer 70% van de huurders heeft een huurcontract afgesloten nadat de “Wet Nijboer” van kracht werd, die de huurverhogingen in de vrije sector beperkt. Voor deze huurders is de huurprijs nog maar een enkele keer aangepast, of wordt nu voor de eerste keer aangepast.

Reactie van huurders

De huurders zijn het zat om elk jaar te maken te krijgen met wat zij beschouwen als oneerlijke huurverhogingen. De advocaat van de huurders, Danish Siddiqui, benadrukt dat de vraag om juridische actie van de huurders zelf komt en niet bedoeld is om opschudding te veroorzaken. Hij benadrukt dat de huurders actie willen ondernemen tegen de huurverhogingen die zij als onrechtvaardig ervaren.

Verwachting van de uitspraak

De rechter doet over twee weken uitspraak in deze zaak. De uitkomst kan grote gevolgen hebben voor zowel huurders als verhuurders in de particuliere huursector, en mogelijk leiden tot verdere juridische en administratieve uitdagingen voor vastgoedbeleggers zoals CBRE IM.

Bron: fd.nl