Vanaf 2020 fors minder nieuwe woningen in Nederland

29 november 2019

In 2019 werden in Nederland nog zo’n 560000 nieuwe woningen opgeleverd. Vanaf 2020 zal dat aantal fors lager liggen. Dat blijkt uit het aantal bouwvergunningen dat vanaf september 2019 is afgegeven. Door diverse oorzaken stagneert de aanvraag voor nieuwe vergunningen al een aantal maanden. Als gevolg daarvan zullen de doelstellingen voor nieuwbouw niet worden gehaald. Hierdoor wordt de vraag naar woningen, die in sommige regio’s toch al veel groter is dan het aanbod, alleen nog maar toenemen.

Meerdere oorzaken voor de daling van het aantal vergunningen

De stikstofcrisis is een belangrijke oorzaak voor het dalend aantal afgegeven vergunningen. Maar het is zeker niet de enige reden. Er is ook een tekort aan bouwlocaties, omdat gemeenten steeds strengere regels en voorwaarden stellen voor het toewijzen van plaatsen waar mag worden gebouwd. Daar komt nog bij dat als er dan een vergunning is afgegeven, de bouwer vaak niet aan de slag kan omdat hij niet aan gekwalificeerd personeel kan komen.

Vanaf 2020 fors minder nieuwe woningen in Nederland

De financiële positie van bouwbedrijven komt nog niet in gevaar

Er is nog geen reden tot zorg over de financiële positie van bouwbedrijven. Ondanks dat hun winsten teruglopen was de omzet in de bouw in het derde kwartaal van 2019 gemiddeld 9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel is er een trend zichtbaar die aangeeft dat er mindere tijden op komst zijn in de bouw. Dat is te zien aan de ‘vergunde bouwsom’. Deze lag in het derde kwartaal zo’n 16% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de vergunningen voor bedrijfsruimtes blijven achter bij vorig jaar, de vergunde bouwsom lag in deze sector circa 14% beneden het niveau van 2019.

Bron: Cobouw.nl