Wat zijn de valkuilen van een bouwteam bij een bouwproject?

9 mei 2023

Bij het uitvoeren van een bouwproject wordt soms gebruik gemaakt van een zogenaamd bouwteam. Het risico daarbij is dat van dit fenomeen gebruik wordt gemaakt zonder dat er vooraf goed over is nagedacht. Dit kan tijdens de uitvoering van het project vervelende gevolgen hebben.

Aannemer vroegtijdig betrokken

Bij de klassieke uitvoering van een project wordt de aannemer hier pas op het eind bij betrokken. Als er wordt gewerkt met een bouwteam zit de aannemer al vanaf het begin aan tafel. Wel is het zo dat de aannemer geen invloed heeft op de specificaties die de basis voor de aanbesteding vormen. Het doel is dat de aannemer ook tijdens de ontwerpfase zijn kennis kan inbrengen. Dit kan de kans op problemen en fouten tijdens de bouw een stuk kleiner maken. Als de aannemer al vroeg aanschuift dan wordt deze dus niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering maar ook deels voor het ontwerp van het project.

Wat zijn de valkuilen van een bouwteam bij een bouwproject

De uitvoering

Een risico is dat het bouwteam uit elkaar gaat op het moment dat de aannemer daadwerkelijk aan de slag gaat. De aannemer gaat uit van het bestek voor de bouw. Als daar een probleem mee is dan wendt hij zich uiteraard tot de opdrachtgever om dit te bespreken. Andersom kan de opdrachtgever dit ook doen. Maar de aannemer was betrokken bij de ontwerpfase. Die kan zich dus verschuilen achter ‘u was er toch zelf bij, opdrachtgever?’

Een tweede punt is dat het uitvoeringsteam vaak bestaat uit personen die niet in het bouwteam zaten. Op die manier is het lastig te controleren of alle gemaakte afspraken correct worden nagekomen. Iemand hier rechtstreeks op aanspreken bij een probleem is immers lastig voor de opdrachtgever. Wil het bouwteam dus meerwaarde hebben dan moet de continuïteit bij de start van de uitvoering worden gewaarborgd. Alleen dan kan met het inzetten van een dergelijk team geld en tijd worden bespaard.

Bron: Cobouw