Twee keer zoveel huurwoningen in Utrecht en Amsterdam

8 juli 2019

Op initiatief van vastgoedbeleggers worden plannen gemaakt om de productie van nieuwbouw huurwoningen in Utrecht en Amsterdam flink te verhogen. Zo kunnen er 15.000 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden in plaats van de huidige 7500. Daarnaast willen de beleggers dat een kwart van de middeldure huurwoningen die beschikbaar komen, toegewezen worden aan mensen die werkzaam zijn in onder andere de zorg, het onderwijs of een baan bij de politie hebben. Huurders met een baan in deze zogenaamde sleutelberoepen krijgen zo meer kans in de stad te wonen waar ze werkzaam zijn.

Groter middenhuursegment

De Vereniging van Instutionele Beleggers in Vastgoed Nederland, het IVBN, wil de landelijke en lokale politiek helpen de excessen op de oververhitte woningmarkt het hoofd te bieden. Daarom komt de vereniging met een Middenhuurakkoord, waarmee een veel groter middenhuursegment mogelijk gemaakt moet worden, dat door de markt wordt georganiseerd. Ze vragen daarbij wel of de gemeenten hun grondprijzen daarop willen afstemmen. Het middenhuursegment is nu veel te klein, omdat het klem zit tussen de koopwoningenmarkt met zijn subsidies en het kleine aanbod sociale huurwoningen dat gesteund wordt vanuit de staat.

Ingrijpen door regulatie heeft geen effect

Vastgoedbeleggers zien de krapte in het middenhuursegment al langer met lede ogen aan. Woningen met een huur van € 720 tot € 950 per maand worden steeds schaarser. Door nieuwe regelgeving is het voor beleggers steeds moeilijker om rendement te maken op hun huurwoningen. Bovendien stagneert de doorstroom op de vrije huurmarkt op het moment dat gemeenten in dit segment gaan reguleren. Beleggers zullen daardoor geneigd zijn zich terug te trekken en hun woningen in de verkoop te zetten.

Meer maatregelen

Institutionele beleggers in Utrecht en Amsterdam willen niet alleen meer nieuwbouw van huurwoningen. Ze willen eveneens de huren elk jaar verhogen met maximale inflatie + 1 %. Buiten deze steden willen de een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,5 %. De woningcorporaties uit Utrecht en Amsterdam dienen volgens het IVBN hun steentje bij te dragen door meer huurwoningen in het middensegment beschikbaar te stellen en meer nieuwe huurwoningen te bouwen. Ook wil de vereniging in de meest verhitte woningmarkten een hogere inkomensgrens toepassen voor de sociale sector.

Tekort aan huurwoningen

Voor starters en gezinnen met een inkomen tot circa € 50.000, in de stad zelfs € 60.000, is het bijna onmogelijk een huurhuis te vinden. Deze groep mensen zit net boven de inkomensgrens van € 38.035 om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar heeft een te laag inkomen voor een koopwoning. Er is een groot tekort aan huurwoningen voor deze doelgroep. Vooral in steden als Utrecht en Amsterdam is de vraag enorm, vanwege de relatief hoge prijzen van koopwoningen. Een schatting van het tekort aan huurwoningen in het middensegment in Nederland varieert tussen de 60.000 en 200.000 woningen.

Bron: Het Financieele Dagblad