Tussentijds advies aan kabinet: overweeg nieuwbouwbonus

22 februari 2024

Het kabinet heeft een rapport ontvangen met diverse aanbevelingen om de woningbouw te stimuleren, zoals een realisatiebonus per woning en btw-verlaging voor sociale huurwoningen.

Ambitie van 981.000 woningenDe juridische obstakels bij het halen van de woningbouwambitie in Nederland

Een interdepartementale werkgroep onderzoekt manieren om de bouw van 981.000 woningen tot 2030 te realiseren. Het recente tussentijdse rapport belicht verschillende voorstellen op gebieden als ruimtelijke ordening, grondbeleid, bouw en woningvraag.

Scherpe keuzes in ruimtelijke ordening

Het rapport benadrukt de noodzaak van scherpere keuzes in de Nota Ruimte, inclusief strengere regels voor klimaatadaptief bouwen. Uitbreiding van grootschalige woningbouwlocaties wordt eveneens voorgesteld.

Sturing op overcapaciteit en omwonendenbetrokkenheid

Meer sturing op overcapaciteit en het betrekken van woningzoekenden bij besluitvorming worden aanbevolen. Bezwaarmaakprocedures kunnen worden gestroomlijnd om vertragingen te voorkomen.

Grondpolitiek en bouwstimulering

Het rapport adviseert maatregelen in de grondpolitiek, zoals een grondbelasting en planbatenheffing, om speculatie tegen te gaan. Het voortzetten van bouwimpulsen wordt voorgesteld, met mogelijkheden voor een nieuwbouwbonus per opgeleverde woning.

Stimulering van afnemers en beleggers

Om de woningbouw te bevorderen, wordt voorgesteld het btw-tarief te verlagen voor sociale nieuwbouwwoningen, mits dit voordeel bij corporaties terechtkomt. Beleidszekerheid voor beleggers wordt benadrukt als cruciaal voor investeringen.

Reflectie op tussenrapport en verdere stappen

Het rapport is een tussenstand dat verdere uitwerking en praktijkkennis vereist. Demissionair minister De Jonge hecht waarde aan het betrekken van het maatschappelijk speelveld bij het opstellen van het eindrapport, dat deze zomer wordt verwacht.

Bron: cobouw.nl