Trappen publieke gebouwen moeten publieksvriendelijker

14 augustus 2018

Trappen maken volgens architecten essentieel deel uit van het ontwerp van een gebouw. Of het nu om de buitenkant gaat of om trappen in een bebouw, ze moeten vooral esthetisch verantwoord zijn. Maar dit leidt wel tot valincidenten van bezoekers, zo wijst onderzoek uit. Een goede trap is voorzien van leuningen aan beide zijden van de trap en van deugdelijke markeringen op de traptreden. Een trap is niet voor de show, het is een gebruiksvoorwerp.

Ongelukken op trappen

Na de heropening van het Rijksmuseum in 2013 vond een ernstig incident plaats in het Atrium. Een bezoeker kwam ten val omdat de trappen niet waren voorzien van goede markeringen. Vooral slechtzienden en dragers van een bril met leesgedeelte hebben moeite met trappen omdat zij niet goed kunnen zien waar de treden eindigen als hier geen deugdelijke markering op is aangebracht. Het is volgens sommige critici schandalig dat in gebouwen die met overheidsgeld worden gebouwd of gerenoveerd niet voldoende aandacht aan trappen wordt besteed, dan wel dat het belang van de architect het zwaarst weegt. Het lijkt wel alsof architecten het maar niks vinden dat er op hun trappen moet worden gelopen, aldus een onderzoeker.

Initiatief van het ministerie van VWS

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wees bij wijze van pilot onlangs 25 gemeenten aan die worden gestimuleerd om bij het bouwen van overheidsgebouwen aandacht te besteden dan de toegankelijkheid en dan met name als het gaat om het aanbrengen van trappen buiten en in de desbetreffende panden. Berry den Brinker was jurylid voor de prijs voor de Beste Openbare Ruime 2018. Bij een bezoek aan de Binnenrotte in Rotterdam constateerde hij dat het gebouw beschikte over meterslange trappen die tientallen meters breed waren met ongemarkeerde treden en ongelijke optreden en aantreden met deels ontbrekende leuningen. Dat was dus even schrikken.

Geen juryprijs

Omdat de overige vakjuryleden geen probleem zagen in het ontbreken van goede trappen ontstond er een impasse die leidde tot het uiteindelijke besluit dat er geen vakjuryprijs werd uitgereikt. Het publiek koos de Binnenrotte wel als mooiste gebouw. Volgens Berry den Brinker is “het laatste woord hier nog niet over gezegd”. Hij pleit in een column in NRC Next voor gebouwen die comfortabel, veilig en toegankelijk zijn voor iedereen. Het architectonisch ontwerp moet hieraan ondergeschikt zijn naar zijn mening.

Bron: NRC.next