TNO rapport over duurzaam bouwen met hout blijft voor kritiek zorgen

8 april 2021

TNO bracht begin 2021 een rapport uit over bouwen met hout. Volgens de Koninklijke Metaalunie staan er in dit rapport heel wat fouten. Ook nadat TNO het rapport op een aantal punten had aangepast bleef die kritiek. TNO concludeert dat bouwen met houten skeletten voor woningen en andere panden forse milieuwinst oplevert ten opzichte van bouwen met metaal en beton. De biogene opslag van CO2 wordt hierbij meegenomen in de berekening. Na kritiek van de Koninklijke Metaalunie uitte forse kritiek op het rapport. TNO trok zich dit aan, het rapport werd teruggetrokken. De onderzoekers namen het rapport nog eens kritisch door en voerden een aantal aanpassingen door. Begin april werd de vernieuwde versie gepresenteerd.

TNO rapport over duurzaam bouwen met hout blijft voor kritiek zorgen

‘Kapitale fouten’ in het rapport

Ook na de aanpassingen bleef de Koninklijke Metaalunie kritisch. Wat er precies niet deugt aan het TNO-rapport over bouwen met hout is niet bekendgemaakt. Insiders geven aan dat de Metaalunie van mening is dat er ‘kapitale fouten’ in het rapport staan. De Stichting Nationale Milieudatabase, die begin 2021 in het leven werd geroepen, gaat over de relevante data en bepaalt de rekenregels. Zij moeten nu een oordeel vellen over het rapport. Tot die tijd wil de Metaalunie geen nader commentaar geven. De Milieudatabase heeft echter laten weten geen reactie op het gewraakte rapport te zullen geven. Eén van de opstellers van het rapport licht toe dat de aanpassingen betrekking hebben op een nadere aanscherping van de standpunten en verduidelijking van de inhoud. TNO staat nog steeds achter het rapport, de aanbevelingen en conclusies zijn ongewijzigd gebleven.

Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid scheppen

TNO kijkt niet vreemd op dat er kritiek komt op hun rapport over bouwen met hout. Dit is nu eenmaal gebruikelijk als het gaat om onderwerpen die maatschappelijk gezien gevoelig liggen. Er komt een uitgebreid vervolgonderzoek dat meer duidelijkheid moet bieden, onder meer over het wel of niet meenemen van de biogene opslag. Ook minister Kasja Ollongren, die onder andere Wonen in haar portefeuille heeft, heeft een reactie gegeven nadat er Kamervragen werden gesteld. Zij onderschrijft de noodzaak van nader onderzoek. De uitkomsten daarvan zullen naar verwachting in de loop van 2021 bekend worden.

Bron: Cobouw