‘De tijd waarin vastgoed altijd en overal een goede investering was, is voorbij’

11 december 2023

Een nieuwe tijd voor investeringen

Economen Koen De Leus en Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis voorspellen een complexere economische omgeving, met stijgende rente, volatiele metaalprijzen en het einde van de vastgoedhausse. Ondanks hun soms sombere vooruitzichten beschouwen ze hun boek ‘De Nieuwe Wereldeconomie’ als optimistisch, benadrukkend de kansen in superinflatie, hyperinnovatie en klimaattransitie.

Een kantelpunt in de economieVerbetering van doorstroming essentieel voor woningmarkt

De auteurs vergelijken de huidige periode met de jaren 70, waarin grote economische golven van inflatie en renteschommelingen plaatsvonden. Ze voorzien een structureel stijgende rente, met een verschuiving van het geaccepteerde inflatiepercentage naar 3%, en wijzen op financiële repressie als een middel om hoge schulden draaglijk te houden.

Financiële repressie en haalbare schuld

De Leus benadrukt het belang van een gemiddeld rentepercentage onder het economische groeitempo om schulden betaalbaar te houden. Hoewel financiële repressie wordt verwacht, voorspellen ze toch een structureel hogere rente, wat uitdagingen oplevert voor de huidige aandelenwaarderingen.

Groene energie en metaalprijzen

De transitie naar groene energie wordt gezien als een potentiële bron van inflatie en schokken. De auteurs voorspellen een mogelijke verdubbeling van de koperprijs en suggereren zelfs de oprichting van een ‘Organization of Copper Exporting Countries’. Ze benadrukken de impact van groene energie op metalen en waarschuwen voor mogelijke nationalisatie van mijnen door landen.

De vergrijzing: het Varken door de python

De ‘babyboomers’ worden omschreven als ‘het varken dat door de python beweegt’, wat wijst op hun significante invloed op financiële markten door hun beleggingsgedrag. Hoewel de vergrijzing wordt gezien als potentieel problematisch voor lokale vastgoedmarkten, wordt voorspeld dat de financiële markten hier niet dramatisch door zullen worden beïnvloed.

Conclusie: einde van de vastgoedhausse?

Koen De Leus en Philippe Gijsels suggereren dat de tijd waarin vastgoed altijd een goede investering was, voorbij is. Ze anticiperen op een vertraging van de vastgoedmarkt, aangedreven door het vrijkomen van huizen van de babyboomers en een groter aanbod ten opzichte van de vraag.

Bron: fd.nl