Tientallen bedrijven krijgen al geen drinkwater, nieuwbouwwijken volgen

3 april 2024

Het drinkwaterbedrijf Vitens heeft al 45 bedrijven moeten weigeren vanwege een tekort aan drinkwater. Dit tekort neemt toe en bedreigt zelfs de levering aan geplande nieuwbouwwijken. De oorzaken zijn divers, maar klimaatverandering en toenemende waterbehoefte spelen een grote rol.

Urgentie van drinkwatercrisisNiet alleen in Amsterdam moeten nog veel loden waterleidingen worden vervangen

Het drinkwatergebrek wordt als ‘nijpend’ beschouwd, met voorspellingen dat binnen zes jaar bijna heel Nederland met een acuut tekort kampt. De Vitens-bestuursvoorzitter wijst op de ernst van de situatie, vooral gezien drinkwater als eerste levensbehoefte wordt beschouwd.

Investeringen en bestuurlijke uitdagingen

Om de drinkwatervoorziening te handhaven en verbeteren, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Echter, bestuurlijke obstakels vertragen dit proces. Er is behoefte aan meer samenwerking en daadkracht van overheidsinstanties.

Grondwatervervuiling en infrastructuurveroudering

Het winnen van drinkwater uit grondwater wordt bemoeilijkt door vervuiling en verouderde infrastructuur. Vitens streeft naar modernisering en sluiting van verouderde winninglocaties, maar stuit op regelgevende hindernissen.

Compensatie en juridische geschillen

Schadeclaims vanwege grondwaterwinning vormen een groeiend probleem. Vitens streeft naar eerlijke compensatie voor getroffenen, maar juridische geschillen bemoeilijken dit proces.

Toekomstige uitdagingen

Het oplossen van het drinkwatertekort vereist grootschalige herinrichting van Nederland en betrokkenheid van alle belanghebbenden. De nieuwe bestuursvoorzitter van Vitens staat voor de uitdaging om deze complexe kwestie aan te pakken en diplomatiek te navigeren door bestuurlijke en maatschappelijke obstakels.

Bron: fd.nl