Duurzame samenwerking en innovatie onder druk van stikstofproblematiek

21 augustus 2023

Een evenwichtsbalk van samenwerking

De Theo Pouw Groep, een toonaangevend recyclingbedrijf voor afvalstoffen in Utrecht, wordt bestuurd door vader Theo, echtgenote Marga en zoon Alexander. Ze werken zes dagen per week en hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor hoogwaardige recycling van vervuilde grond en bouwmaterialen. Hun werkterrein wordt echter getroffen door de stikstofproblematiek, wat hun evenwichtige balans onder druk zet.

Madaster, het systeem voor recycling van bouwmaterialen

Integrale betrokkenheid bij het bedrijf

De directieleden van de Theo Pouw Groep zijn nauw betrokken bij alle aspecten van het bedrijf. Alexander is verantwoordelijk voor dagelijkse leiding en staat bekend om zijn continue stroom van innovatieve ideeën. Marga, verantwoordelijk voor finance, IT en HR, maakt sinds 1989 deel uit van het bedrijf en trad in 2010 toe tot de directie. Theo Pouw, oprichter en pionier in recycling, heeft met zijn visie en doorzettingsvermogen het bedrijf naar successen geleid.

Historie van groei en samenwerking

De geschiedenis van de Theo Pouw Groep gaat terug tot 1981, opgericht door Theo Pouw na een breuk met zijn vader vanwege verschillende visies. De focus op recycling en hergebruik van materialen heeft geleid tot gestage groei en de onderneming wordt nu geleid door een hecht team van familieleden. De directie staat echter voor uitdagingen in de vorm van stikstofproblemen en vergunningen.

Stikstofuitdagingen en perspectieven

De stikstofproblematiek raakt de bouwsector en heeft invloed op de Theo Pouw Groep, die nauw samenwerkt met partners in wegen-, water- en betonbouw. De rem op vergunningen heeft geleid tot stilstand van veel projecten. Ondanks de uitdagingen behoudt de directie vertrouwen en gelooft dat de bouw op termijn weer zal herstellen.

Duurzaamheid en innovatie in de praktijk

De Theo Pouw Groep zet in op duurzaamheid en innovatie, met onder andere de productie van CO₂-arm beton als vervanger voor regulier beton. Het bedrijf investeert in technologie om materialen efficiënter te scheiden en hergebruik te maximaliseren. Zelfvoorzienendheid, zoals het opwekken van energie via windmolens, en het inzetten van elektrische vrachtwagens zijn belangrijke stappen in hun duurzaamheidsstrategie.

Traditie en vernieuwing in samenwerking

De directieleden benadrukken het belang van respect voor elkaars visie, hoewel ze verschillende perspectieven hebben. Ondanks het ontbreken van een formele ondernemingsraad, wordt er nauw samengewerkt en worden meningen gewaardeerd. De driekoppige leiding hanteert een pragmatische aanpak, waarbij ze streven naar een duurzame toekomst en continue verbeteringen.

Toekomstige generaties en uitdagingen

Hoewel er geen directe opvolging is voor het familiebedrijf, blijft de directie optimistisch. Ze zijn terughoudend om toekomstige generaties te belasten met complexe uitdagingen en wijzen op de steeds veranderende wet- en regelgeving. Ondanks dit besef blijft het streven naar duurzaamheid en innovatie in het hart van de Theo Pouw Groep.

Bron: fd.nl