Technische fout leidt tot afwijzing claim tegen Bouwfonds Office Value Fund

25 april 2022

Een claimstichting had een gerechtelijke procedure aangespannen tegen het Bouwfonds Office Value Fund op verzoek van beleggers die van mening zijn dat zij niet goed zijn voorgelicht over de belegginsrisico’s. Er lag een claim van in totaal 35 miljoen euro. De rechtbank in Amsterdam wees de vordering af zonder de zaak inhoudelijk te behandelen. Reden daarvoor was een technische fout. Omdat er geen inhoudelijke behandeling heeft plaatsgevonden willen de gedupeerden de zaak desondanks voortzetten.

Fonds met laag risico

Ten tijde van de introductie van het Bouwfonds Office Value Fund werd beleggers een rendement voorgespiegeld van 6,5% met een laag risico. Dat pakte anders uit toen Nederland werd getroffen door de kredietcrisis. De beleggingen daalden daardoor fors in waarde. Er werd door investeerders zo’n 55 miljoen euro in het fonds gestopt. Tien procent van hen sloot zich aan bij een claimstichting die de verliezen gecompenseerd wil zien.

Technische fout leidt tot afwijzing claim tegen Bouwfonds Office Value Fund

Geen informatie over hoge risico’s

Het kantoren bouwfonds is inmiddels overgenomen door de Rabobank. De claimstichting gaf tijdens een zitting in november 2021 aan dat in het prospectus van Bouwfonds Office Value Fund niet stond vermeld dat het fonds met 60% vreemd vermogen werkte. Dit zogenaamde ‘hefboomrisico’ kon een flinke negatieve invloed hebben op het rendement. Daarnaast was de kostenstructuur zodanig dat ook hier het rendement door werd beperkt. De stichting die de investeerders vertegenwoordigt claimt dat de eigenaar van het fonds zelf ruim 9 miljoen heeft verdiend aan de investeringen.

Procedurefouten

De vertegenwoordiger van het bouwfonds voerde ter zitting aan dat de claimstichting niet vooraf duidelijk heeft gemaakt namens wie zij optreedt. De claimstichting wilde niet alleen namens de aangesloten beleggers optreden maar dat de uitspraak van toepassing zou zijn op alle beleggers. Die zijn echter nog niet allemaal in beeld bij de stichting. Er komt nu een nieuwe procedure, die volgens de advocaat van de stichting met geringe financiële middelen kan worden aangespannen. De dagvaarding kan zo goed als ongewijzigd blijven. De procedure is mogelijk gemaakt door een kleine groep investeerders. Zij krijgen een deel van de netto opbrengst als de zaak wordt gewonnen. De investeerders die zich kosteloos kunnen aansluiten betalen bij winst 25% van hun schadevergoeding.

Bron: Het Financieele Dagblad