Steden hebben last van huisjesmelkers

21 november 2017

Huisbazen kunnen vaak ongestoord hun gang gaan en vragen te veel huur.

Huisjesmelkers actief

In iedere stad zijn huisjesmelkers actief door het vraag en aanbod in de stad. Dit zijn verhuurders met minstens tien panden, die stelselmatig de regels overtreden. Voornamelijk studentensteden worstelen met lastige huurbazen. In Utrecht zijn er 67.000 studenten, maar er is een tekort aan woningen om de studenten in de stad te laten wonen. Studenten zijn dan ook de favoriete doelgroep voor de huisjesmelkers. Doordat ze vaak van kamer wisselen, zijn ze nauwelijks geneigd de slechte verhuurders te melden.

Inzet extra middelen

De wethouders willen extra middelen om de huisjesmelkers te bestrijden. Een kleine groep van verhuurders verhuurt de woningen te duur en past dit pas aan wanneer erover geklaagd wordt of geprocedeerd. Volgens Paulus Jansen (SP), wethouder Wonen in Utrecht, zouden forse sancties al flink helpen. Bij onveilige en illegale situaties kan de gemeente een dwangsom opleggen. Een klein deel van de huisjesmelkers geeft niks om deze boetes. Met goede juristen nemen ze de boetes op de koop toe. Utrecht heeft al meerdere keren de Woningwet ingezet tegen lastige verhuurders.

Dinsdag is een rapportage van Huurteam Utrecht naar de gemeente gestuurd waarbij ze in de eerste acht maanden van 2017 ruim 400 woningen hebben bezocht. Negen op de tien huurders betalen te veel huur. Gemiddeld betalen huurders 106 euro per maand te veel.

Bron: NRC