Stroomtekort en lange wachttijden bedreigen bouwprojecten

4 december 2023

Ondanks vergaande overheidsmaatregelen neemt de drukte op het elektriciteitsnet de komende jaren verder toe. Bouwaannemers ervaren lange wachttijden voor stroomaansluitingen, wat vertragingen en financiële schade veroorzaakt. Dit probleem komt vooral naar voren in de groeiende woningbouw en duurzaamheidsprojecten.

Stagnatie in WestvaartparkVerduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

In mei 2022 ondervond een nieuwbouwwijk, Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk, problemen vanwege het ontbreken van bouwstroom. Uitvoerder Jan-Willem Palsgraaf nam een hybride aggregaat in gebruik om vertraging te voorkomen. Een half jaar later, nadat reguliere stroom beschikbaar was, bedroegen de kosten voor het aggregaat 45.000 euro. Ondanks deze ervaring begon aannemer Knaap zonder problemen aan de tweede fase.

Toenemende congestie en lange wachttijden

Een peiling in 2021 door Bouwend Nederland onthulde dat 70% van de leden vertragingen ondervond vanwege elektriciteitsnetcongestie. Gemiddelde wachttijden voor een definitieve aansluiting variëren tussen veertig en zeventig werkdagen, met potentiële schade van 91.000 euro. In 2023 zijn de wachttijden nog steeds problematisch, afhankelijk van de capaciteit en locatie. Grootverbruikaansluitingen hebben langere wachttijden, vooral in regio’s zoals Flevoland, Zeeland, Gelderland, Limburg, en het Rotterdamse havengebied.

Impact op bouwprojecten

Langdurige wachttijden vormen een probleem voor woningbouw en verduurzaming. In Almere kunnen bepaalde delen tot 2030 geen nieuwe woningen aansluiten, wat het woningbouwprogramma in gevaar brengt. In Waalsprong, Nijmegen-Noord, leidde het ontbreken van een grootverbruikaansluiting tot uitstel van appartementopleveringen.

Maatregelen en investeringen

Bouwend Nederland pleit al jaren voor investeringen in het elektriciteitsnet. Minister Rob Jetten kondigde maatregelen aan om congestie te verminderen, zoals meer ruimte voor congestiemanagement en uitbreiding van het net zonder vergunning bij ‘zwaarwegende belangen’. Netbeheer Nederland presenteerde een uitvoeringsagenda met investeringen tot 8 miljard euro in 2025 en introduceerde “productiekaravanen” en “vergunningsfabrieken” om het net te verbeteren.

Kanttekeningen en vooruitzichten

Hoewel deze plannen een positieve stap zijn, zijn er zorgen over de praktische uitvoering en samenwerking met gemeenten. Het gat tussen de benodigde netuitbreidingen en wat haalbaar is, het “maakbaarheidsgat”, blijft een uitdaging. Netbeheerders waarschuwen dat congestie tot 2030 een feit blijft, en de bouwsector moet voorlopig blijven anticiperen op stroomtekorten.

Bron: cobouw.nl