Sterke woningmarkt zorgt voor goede winstverwachting bouwbedrijf BAM

16 november 2021

Bouwbedrijf BAM heeft aangekondigd de lange termijn winstverwachting tot en met 2023 te handhaven. Het resultaat bedroeg 66 mln euro over het derde kwartaal. Dit werd vooral behaald door goede prestaties van Bouw en Vastgoed Nederland. Wel zijn er nog steeds problemen bij de divisie infrastructuur, vooral omdat grote projecten niet verliepen zoals gehoopt. Desondanks is BAM positief over de toekomst. Voor 2021 staat de winstverwachting op 3,5%. Dit percentage lijkt volgens deskundigen zelfs nog aan de voorzichtige kant.

Sterke woningmarkt zorgt voor goede winstverwachting bouwbedrijf BAM

Ontwikkelingen nopen tot nieuwe keuzes

Om de winstverwachting waar te maken moet Bouwbedrijf BAM weloverwogen keuzes maken. 2020 was om verschillende redenen een slecht jaar waarin het bedrijf fors verlies leed. Covid speelde daarbij een rol, maar ook claims op projecten die niet verliepen zoals gepland hangen nog boven de markt. BAM richt zich meer op een aantal specifieke activiteiten en trekt zich onder meer terug van de Duitse vastgoedmarkt. In Nederland werden 1787 woningen verkocht, dit is een stijging van 7% ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2020. Ook de winstverwachting van activiteiten in Ierland, België en het Verenigd Koninkrijk is positief. Het verlieslijdende woningbouwbedrijf BAM Deutschland werd in oktober 2021 verkocht.

Risicovermindering grote infraprojecten

BAM heeft nog wel steeds zorgen om de infra divisie. Deze tak, waarin grote projecten zijn ondergebracht draait verre van goed. De versterking van de Afsluitdijk zal veel duurder worden dan geraamd. Ook het debacle met de Zeesluis IJmuiden is financieel nog niet afgewikkeld. De infra activiteiten in de overige landen waar BAM actief is, België, Duitsland, Ierland en het VK, draaiden wel goed. De doelen voor 2023 zijn dan ook niet in gevaar, aldus ceo Joosten van bouwbedrijf BAM. Het bedrijf streeft ernaar om eind 2023 een winstmarge te behalen van 5% op een totale omzet van 5,5 mrd euro.

Bron: Het Financieele Dagblad