Steeds vaker hittestress in Nederlandse steden

17 juli 2018

Het warme weer is meestal genieten, maar helaas zitten er ook nadelen aan de warmte. De laatste, extreme hittegolf vond plaats in juli 2006. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat er in die maand 1000 meer mensen overleden dan gemiddeld in juli. Hierbij gaat het vooral om ouderen. Hun lichamen hebben meer moeite met het afvoeren van warmte, waardoor zij het extra zwaar hebben in deze warme tijden.

De hitte heeft nog meer gevolgen voor de gezondheid. Door de warmte slapen mensen minder goed. Daar komt nog eens bij dat veel kantoren te warm zijn. Hierdoor zijn veel mensen moe en kunnen ze zich slecht concentreren.

Ook de natuur heeft te lijden onder de hitte. Door de combinatie van het warme weer en weinig regen is het erg droog. Hierdoor daalt de waterstand, wat als gevolg heeft dat ook de kwaliteit ervan afneemt.

Langere hittegolven

Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker dit soort extreem warme en droge periodes. Volgens het KNMI duren hittegolven steeds langer. Dit alles bij elkaar was reden om eind juni het Congres Hittestress te organiseren. Hier kwamen wetenschappers en beleidsmakers bij elkaar om te spreken over hitte en de gevolgen daarvan.

Gemeentes moeten plannen maken om in 2050 zo goed mogelijk aangepast te zijn aan het veranderende klimaat. Dit is vooral belangrijk voor steden. Daar is het meestal wel zo’n 5 graden warmer dan buiten de steden.

Het belang van schaduw en groen

Lisette Klok doet onderzoek naar hittestress. Uit haar onderzoek bleek dat schaduw en groen heel belangrijk zijn om goed om te kunnen gaan met de hitte. Er moeten meer bomen, groenstroken, groene daken en groene gevels komen in de steden. Door de groene daken en gevels blijft het koeler in gebouwen. Hoge bomen geven schaduw.

Dat het groener maken van steden belangrijk is, klinkt heel logisch. Het is echter lastig uit te voeren. Want waar bomen staan, is geen plek meer voor huizen of parkeerplaatsen. In combinatie met de sterke groei, is dit dus lastig te realiseren. Sandra Lenzholzer, hoofddocent aan de universiteit Wageningen, stelt dat je hier creatief mee om moet gaan. Er is bijvoorbeeld een studie waarin staat dat het verharde verkeersoppervlak in Eindhoven met wel 30 procent kan worden teruggebracht. Hierdoor ontstaat veel ruimte voor groen.

Wat kunnen bewoners doen?

Bewoners kunnen zelf actie ondernemen door hun tuin te vergroenen. Gemeentes zullen ook actie moeten ondernemen, bijvoorbeeld door het planten van bomen. Ook water kan soms helpen. Grachten hebben een heel klein koelend effect. Wat nog beter werkt, zijn watervernevelingsinstallaties. Die zijn ook veel te vinden in Zuid-Europa.

De warmste steden

Waar de hitte in de steden vooral goed te zien is, is in Amsterdam en Rotterdam. De bedrijventerreinen zijn ontzettend warm. Dit heeft te maken met de vele platte daken en het vele asfalt. Volgens Bas Bierens, van ingenieursbureau Arcadis, geldt dit ook voor Vinexwijken uit de jaren negentig.

Aanpassingen in de bouwsector

De bouwstijl van steden is dus belangrijk, maar verandering is moeilijk. Huizen en wijken moeten op een heel andere manier gebouwd worden. Daardoor zullen er in Nederland niet snel hittebestendige steden zijn. Toch maken architecten wel al mooie ontwerpen met bomenbruggen, groene gevels en pergola’s met zonnepanelen.

Volgens Bierens zijn ook de grote bouwbedrijven bezig met hittestress. Zo krijgen twee woontorens in Utrecht terrassen met bomen. In Rotterdam wordt gewerkt aan groene daken en aan gebouwen die minder warmte reflecteren.

Het blijft echter zo dat niet alleen de bouwwereld zich moet aanpassen aan de warmte. Ook de stedelingen zelf moeten hun gedrag aanpassen aan de temperatuur. Het is belangrijk om genoeg te dringen en om de ouderen te helpen.

Bron: fd.nl