Steeds meer woningen verzakken: oorzaken, gevolgen en acties

11 maart 2019

Hoewel het probleem van het verzakken van woningen niet nieuw is, neemt het probleem steeds grotere vormen aan, met name als gevolg van de droogte. Met het zakken van het grondwaterpeil neemt de kans op paalrot, palenpest en bodemdaling toe. Drie belangrijke oorzaken van het verzakken van woningen. Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) slaat alarm.

Paalrot, palenpest en bodemdaling

De langdurige droogte in Nederland dreigt honderdduizenden woningen te doen verzakken. Als gevolg van de droogte daalt het grondwaterpeil, waardoor de palen droog komen te staan. Hierdoor krijgen schimmels (de oorzaak van paalrot) en bacteriën (de oorzaak van palenpest en bodemdaling door de afbraak van veen) vrij baan. Ook ‘woningen op staal’ (huizen die een gemetselde of betonnen voet hebben) in gebieden met kleigrond lopen risico’s, doordat de klei indroogt en instabiel wordt.

Gebleken is dat de bacteriën de palen sneller aantasten dan verwacht en ook het aantal meldingen neemt snel toe. Het KCAF maakt zich dan ook grote zorgen en vreest dat als er niet wordt ingegrepen het aantal woningen met funderingsproblemen de komende jaren zal groeien tot 1 miljoen. Ook de economische schade is enorm en loopt in de miljarden euro’s.

Steeds meer woningen verzakken oorzaken, gevolgen en acties

Acties bij vermoedens funderingsproblematiek

Het is belangrijk dat de bewoners en/of eigenaren de signalen van de verzakking van de woning documenteren, bijvoorbeeld door een fotologboek aan te leggen en bij te houden. Ook is het verstandig de bouwplannen van de woning op te vragen bij de gemeente, opdat bekend is welke fundering onder de woning zit.

De eigenaar van het perceel is vanaf de erfgrens verantwoordelijk voor het grondwater en de fundering, en zal indien nodig deskundig onderzoek moeten laten doen en voor herstel moeten zorg dragen.

Meer nuttige informatie

Het KCAF geeft op zijn website informatie over de aanpak in verschillende gemeenten, mogelijke subsidies van de gemeenten, de grondwaterstand en het bestaan van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Bron: NRC.next