Steeds meer drones veroveren het luchtruim direct boven ons

6 juli 2021

Aan vliegtuigen zijn we al vele decennia gewend. Maar de lucht op enkele tientallen meters hoogte was alleen bedoeld voor de vogels. Maar nu komen er steeds meer laagvliegende voertuigen. Want in de 21e eeuw krijgt de mens steeds meer behoefte om ook dat deel in de lucht in te nemen. Zowel voor het vervoer van goederen als van personen worden steeds vaker drones en kleine vliegende voertuigen ingezet.

Gaat de vliegende auto er komen?

Niet alleen Amerikaanse en Aziatische techreuzen storten zich op de markt voor laagvliegende voertuigen. Ook in Nederland wordt gewerkt aan een vliegende auto. De PAL-V, ontwikkeld in Nederland, heeft al een certificaat om op de Nederlandse wegen te mogen rijden. Toestemming voor vliegen is er nog niet maar wellicht volgt dat in de toekomst. Voor het vervoeren van pakketten wordt momenteel gewerkt aan Europese regels door de EASA. Voor het vervoeren van personen en zware pakketten zijn uiteraard andere regels nodig. Hiervoor moeten strengere eisen gelden, zowel aan het laagvliegende voertuig als aan de bestuurder.

Steeds meer drones veroveren het luchtruim direct boven ons

Aanpassingen aan de infrastructuur

Om in de toekomst uitgebreid gebruik te kunnen maken van drones en andere laagvliegende voertuigen moet er nu al nagedacht worden over de infrastructuur. Waar kunnen de drones opstijgen en landen zonder dat dit te veel overlast geeft? Hoe wordt het luchtruim verdeeld om te veel drukte en daardoor ongelukken te voorkomen? Hier wordt nog volop over nagedacht. Maar de EASA denkt niet dat het allemaal nog heel lang gaat duren. De Europese lucht- en ruimtevaartorganisatie verwacht al in 2024 de eerste vergunningen te kunnen verstrekken.

Bron: Het Financieele Dagblad