Stedelijke diversiteit in gevaar dankzij herstructurering van wijken

19 februari 2019

De wijk de Wielewaal in Rotterdam is een schoolvoorbeeld van tegengestelde belangen tussen bewoners en de gemeente. De bewoners willen het karakter van hun wijk behouden. De gemeente en de woningcorporatie willen huizen slopen en de wijk herstructureren. Dit zal tot gevolg hebben dat de meeste oorspronkelijke bewoners de wijk noodgedwongen moeten verlaten omdat de nieuw te bouwen woningen boven hun budget gaan.

Naoorlogse Volkswijk

De Wielewaal is een typische volkswijk. De huizen werden enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog opgeleverd. De wijk werd gefinancierd door inwoners van Zweden die op deze manier hun steentje wilden bijdragen aan de wederopbouw van Rotterdam, de stad was in 1940 zwaar getroffen door een bombardement door de Duitsers. Veel van de bewoners van toen wonen nog steeds in de wijk evenals hun nazaten.

De wijk heeft een unieke opzet, het is een soort dorp in de stad met een speels stratenplan en veel openbare ruimte. De wijk sluit aan op het Zuiderpark en heeft in veel opzichten een uniek karakter. Niet alleen ouderen wonen in deze wijk, maar ook hippe twintigers en dertigers vestigden zich er graag, ver weg van de drukke stad. De oprichter van Center Parcs werd zelfs geïnspireerd door deze wijk voor het opzetten van zijn bekende vakantieparken in Nederland en daarbuiten.

Stedelijke diversiteit in gevaar dankzij herstructurering van wijken

Wielewaal als Vinexwijk

De gemeente wil van de Wielewaal een Vinexwijk maken met compacte woningen, het merendeel bedoeld voor het midden- en hogere segment. Het aantal sociale huurwoningen en sociale koopwoningen wordt drastisch beperkt. Dit zal het karakter van de wijk voorgoed veranderen. Daarnaast zal de parkeerdruk fors toenemen omdat er meer huizen worden gebouwd dan er nu in de wijk staan en het bewonersbeeld verandert.

Inmiddels is de sfeer in de wijk al sterk aan het veranderen. Veel huizen staan al jaren leeg omdat ze niet meer mogen worden verhuurd in afwachting van sloop. Gevolg is dat er veel wordt gekraakt en dat van de sociale controle en veiligheid van voorheen weinig meer over is.

Eigen plan

De bewoners van de Wielewaal hebben zich verenigd en een eigen plan op tafel gelegd. Dat gaat uit van nieuwbouw met behoud van de huidige structuur van de wijk. De bewoners claimen dat ze nieuwe huizen willen, geen nieuwe wijk. Dit plan is echter zonder meer door de woningcorporatie van tafel geveegd. De kritiek is duidelijk: Rotterdam kiest ervoor om sociale wijken waar het voor de huidige bewoners goed wonen is te slopen omdat economische belangen blijkbaar zwaarder wegen.

Elders in de stad liggen daar genoeg kansen voor, maar er wordt voor de makkelijkste weg gekozen. Dit is een schrijnend voorbeeld van falend woningbeleid. Laagopgeleide burgers worden aan hun lot overgelaten, een standpunt dat een gemeente met oog voor alle inwoners van de stad zeker niet siert.

Bron: NRC