Stadsbestuur Rotterdam wil nader onderzoek naar fors hogere kosten voor Feyenoord City

16 november 2021

In november kondigde voetbalclub Feyenoord voorlopig te stoppen met de ontwikkeling van Feyenoord City, het prestigieuze project waar ook een nieuw stadion voor de voetbalclub onderdeel van uit moest gaan maken. De reden voor dit besluit was dat de kosten fors hoger zouden worden. Bouwbedrijf BAM kondigde een prijsverhoging van rond de 180 mln euro aan. Het college van B&W van Rotterdam wil echter een nader onderzoek naar de nieuwe situatie alvorens een besluit te nemen. De gemeente was voornemens om 100 mln euro in het project te steken dat ook voorziet in winkels, horeca, kantoorruimte en woningen.

Hogere grondstofprijzen

De forse prijsverhoging is het gevolg van de gestegen grondstofprijzen voor staal en beton. Daar komt bij dat BAM, na een aantal eerdere grote debacles, minder risico wil nemen met grote projecten. Dit leidde tot een kostenstijging van 320 naar 500 mln euro. Het bestuur van voetbalclub Feyenoord nam daarop de beslissing de plannen voor een nieuw stadion voorlopig op te schorten. Dit leidde tot grote vreugde van een deel van de harde kern van Feyenoord fans die het huidige stadion De Kuip geen vaarwel willen zeggen. De gemeente wilde met het project stadsdeel Rotterdam-Zuid een boost geven. Dit deel van de stad behoort tot de armste wijken van het land.

Stadsbestuur Rotterdam wil nader onderzoek naar fors hogere kosten voor Feyenoord City

Strategiewijziging bij BAM

Bij het bestuur van Feyenoord rees de vraag of BAM het nieuwe stadion nog wel wilde bouwen. Gezien de dramatische resultaten van het bedrijf over 2020 besloot BAM om geen grote risicovolle projecten meer aan te nemen. De forse verliezen die werden geleden bij de bouw van de Zeesluis IJmuiden en het versterken van de Afsluitdijk waren belangrijke redenen voor deze koerswijziging. Ook was lang onduidelijk waar de kostenstijging van 180 mln precies op werd gebaseerd.

Minder steun vanuit bestuur Rotterdam

Hoewel het college van Rotterdam Feyenoord City nog een kans wil geven, rijst er in de gemeenteraad steeds meer scepsis. In juli 2021 verliep al een deadline voor het rond krijgen van de financiering. Nu de kosten fors hoger uitpakken wordt de steun snel minder. Het bestuur van Feyenoord hoopt op meer geld van de gemeente. Voor Boijmans van Beuningen werd immers ook 200 mln geïnvesteerd, is het standpunt. Tot nu toe heeft de gemeente Rotterdam slechts 40 mln toegezegd plus 60 mln voor het verkrijgen van de grond. Wellicht kunnen de andere plannen voor Feyenoord City wel doorgaan, ook als het nieuwe stadion uiteindelijk niet doorgaat. Als er aan de locatie waar het stadion had moeten komen een nieuwe bestemming moet worden gegeven dan moet hiervoor eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Bron: Het Financieele Dagblad