Stabiliteit in bouwmaterialenprijzen: dalende trend houdt aan

10 augustus 2023

De prijzen van diverse bouwmaterialen blijven gestaag dalen, voortzettend wat het afgelopen half jaar al waarneembaar was. Deze aanhoudende trend, die al geruime tijd wordt opgemerkt, laat een stabilisatie zien na de grote prijsschommelingen van vorig jaar. Deze prijsdalingen vinden hun oorsprong deels in de huidige marktsituatie in Nederland. De stijgende rente heeft geleid tot het stagneren van meer projecten, en ook het aantal verstrekte vergunningen voor nieuwbouw neemt af. Dit resulteert in een afgenomen vraag naar bouwmaterialen, zoals geconstateerd door bouwadviesbureau IGG.

Minder anticipatie op prijsstijgingen

Het aantal bouwbedrijven dat rekening houdt met toekomstige prijsstijgingen daalt eveneens, zoals aangegeven in een recente conjunctuurmeting van het EIB. In mei gaf slechts een kwart van de bedrijven aan dat zij verwachten dat hun kosten zullen stijgen. Dit staat in schril contrast met november 2022, toen nog tweederde van de ondervraagde ondernemers deze verwachting koesterde.

Europese invloeden op bouwsector

De Europese bouwsector ondervindt ook invloed van bredere economische onzekerheden, inflatie en rentestijgingen. Wat vorig jaar nog resulteerde in een groei van 3 procent in de Europese bouwsector, wordt dit jaar omgezet in een krimp van 1,1 procent. De economische context heeft daarmee duidelijk zijn weerslag op de bouwactiviteiten.

Verwachtingen voor de toekomst

Deze aanhoudende trend van dalende prijzen lijkt dus ingebed te zijn in de huidige marktsituatie, gekenmerkt door veranderende economische omstandigheden en afnemende bouwactiviteiten. Het lijkt erop dat deze trend zich gedurende het jaar zal voortzetten, waarbij prijsstabiliteit in de bouwmaterialenmarkt een nieuw normaal wordt.

Bron: cobouw.nl