Slimmer leren: Effectieve strategieën voor vaardigheidsontwikkeling

16 januari 2024

Veel mensen streven ernaar nieuwe vaardigheden te leren, zoals slimmer mailen, beter presenteren, of het gebruik van ChatGPT. Het probleem is echter vaak een gebrek aan voldoende oefentijd om deze vaardigheden daadwerkelijk te beheersen.

Duur van het leerproces

De vraag die vaak opkomt is: Hoe lang duurt het voordat je ergens bedreven in bent? Mythen zoals “21 dagen” of “10.000 uur” circuleren, maar het antwoord is complex en afhankelijk van diverse factoren, waaronder de aard van de vaardigheid, gewenst vaardigheidsniveau, omstandigheden, talent, en oefenmethode.

Indicaties voor oefentijd

Hoewel exacte voorspellingen moeilijk zijn, bieden grove indicaties enig inzicht. Bijvoorbeeld, leren fietsen vergt ongeveer 1 tot 2 uur, terwijl professioneel Excel-gebruik 18 uur vergt. Het is essentieel om realistische verwachtingen te hebben over de benodigde tijd voor een specifieke vaardigheid.

Geen tijd voor oefening

Vaak blijkt dat mensen geen specifieke tijd in hun agenda reserveren voor praktische oefening na het leren van nieuwe vaardigheden. Voor effectieve ontwikkeling moet er bewust tijd worden ingepland, vooral voor basale activiteiten zoals voorbereiding, oefening en reflectie.

Risico’s van onvoldoende leertijd

Het ontbreken van voldoende oefentijd kan leiden tot teleurstelling en negatieve gedachten over zichzelf of de betreffende vaardigheid. Het is van belang genoeg tijd te investeren om deze fase te overbruggen.

Effectieve aanpak voor vaardigheidsontwikkeling

Indien men wel tijd reserveert, zijn er twee onderzoeksgebaseerde adviezen voor een effectieve aanpak:

1. Gespreid leren (Spaced Learning)
Oefen vaak en kort op een nieuwe vaardigheid voor betere prestaties die langer beklijven. Bijvoorbeeld, voor het beheersen van Excel is het effectiever om achttien werkdagen een uur te oefenen dan vier werkdagen lang telkens vierenhalf uur.

2. Lichte variatie
Varieer in wat je oefent om betere prestaties te behalen. Kleine veranderingen en verbeteringen in de manier waarop je een vaardigheid uitvoert, versnellen het leerproces.

Realiteitszin

Tot slot is realisme belangrijk. Als je bijvoorbeeld Spaans wilt leren maar slechts 60 uur beschikbaar hebt, wees dan tevreden met basisconversaties.

Conclusie

Effectief leren vereist bewuste planning, realistische verwachtingen en een slimme aanpak. Door tijd te investeren volgens de juiste strategieën, kan men sneller en beter nieuwe vaardigheden verwerven. Ben Tiggelaar deelt wekelijks inzichten over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Bron: Nrc