Slimme formulering van goede voornemens vergroot succeskansen

2 januari 2024

Reflectie op ambities voor 2024

Het nieuwe jaar brengt vaak momenten van reflectie en het overdenken van persoonlijke en zakelijke doelen. De manier waarop we deze voornemens formuleren, speelt een cruciale rol in het succes ervan.

Soorten doelen: bovengeschikt en ondergeschikt

Gedragsonderzoek onderscheidt twee soorten doelen: bovengeschikte (gewenste uitkomsten) en ondergeschikte (noodzakelijk gedrag). Bijvoorbeeld, ‘fitter worden’ als bovengeschikt doel en ‘elke maandag- en donderdagavond vijf kilometer hardlopen’ als ondergeschikt doel.

Advies van gedragsonderzoekers: combineer doelen

Gedragsonderzoekers, Bettina Höchli, Adrian Brügger, en Claude Messner van de universiteit van Bern, adviseren om beide soorten doelen te combineren. Uitkomstgerichte doelen bieden langetermijnmotivatie, terwijl gedragsgerichte doelen kortetermijnmotivatie verschaffen.

Combinatie voor langdurige motivatie en resultaat

Het spanningsveld tussen het streven naar een gewenste uitkomst en de werkelijke situatie motiveert op de lange termijn. Het concrete actiegerichte spanningsveld motiveert op de korte termijn. Het combineren van beide soorten doelen zorgt voor langdurige motivatie en betere resultaten.

Formuleren van doelen: hulpvragen voor zelfreflectie

Bij het formuleren van bovengeschikte doelen helpt de ‘waarom’-vraag, waarbij je drie redenen noteert waarom je aan een specifiek doel wilt werken. Voor ondergeschikte doelen is de vraag relevant: welk concreet gedrag, welke routine gaat helpen om de gewenste uitkomst te bereiken?

Effectieve formulering: focus op wat je wilt bereiken

Onderzoek toont aan dat het effectiever is om te beschrijven wat je wilt bereiken en wat je wilt doen, in plaats van te focussen op wat je wilt vermijden of stoppen.

Geen rocket science, maar gedragswetenschap

Het formuleren van doelen is geen raketwetenschap, maar gedragswetenschap. Door beide soorten doelen te integreren en gerichte vragen te stellen, vergroot je de kans op succes in het maken van 2024 een bevredigend jaar.

Bron: nrc.nl