Situatie in probleemwijken gaat steeds verder achteruit

10 februari 2020

In iedere stad zijn probleemwijken, wijken waar zwak sociale bewoners een huis huren, met veel armoede en soms criminaliteit tot gevolg. De situatie in deze wijken wordt er in de loop der jaren niet beter op. Zwakke wijken worden steeds zwakker, blijkt uit onderzoek. Mensen die in een zwakke wijk wonen ervaren meer en meer een onveilig gevoel. Het onderzoek werd uitgevoerd door overkoepelende organisatie Aedes en de uitkomsten werden begin februari 2020 gepresenteerd. Het risico bestaat dat er in de toekomst meer achterstandswijken bij komen, waarschuwt Aedes.

Positieve trend voor wijken is omgeslagen

Tien jaar eerder bleek uit onderzoek dat het met alle wijken in dorpen en steden goed ging. Ook probleemwijken gingen vooruit als het om de veiligheid en leefbaarheid ging. Maar die trend lijkt helaas volledig omgeslagen. In de minst veilige wijken van Nederland geeft maar liefst een vijfde deel van de inwoners aan zich onveilig te voelen. Het gaat dan niet om kleine zaken maar om de angst voor geweld of beroving in de eigen wijk. Dit percentage is daarmee 3 keer hoger dan gemiddeld in Nederland. Vooral de zwakste probleemwijken zijn reden tot steeds meer zorg.

Situatie in probleemwijken gaat steeds verder achteruit

Stopzetten project Vogelaarwijken

Toenmalig minister Ella Vogelaar lanceerde een project om arme wijken te helpen. Deze wijken kregen haar naam, Vogelaarwijken. Maar het project werd in 2012 stopgezet omdat er geen geld meer voor was. Door allerlei oorzaken ontstaan er concentraties van mensen met problemen in bepaalde wijken. Mensen met een laag inkomen, fysieke of psychische problemen worden in dezelfde buurten gehuisvest. De reden daarvoor is dat het aantal sociale huurwoningen, waar deze groep veelal op aangewezen is, afneemt door sloop en gewijzigd beleid van woningcorporaties. Door een tekort aan zorg worden de problemen van deze mensen vaak alleen maar groter.

Bron: NRC Next