Silicon Valley staat voor een ommezwaai als het gaat om werken op kantoor

10 augustus 2021

Werken in Silicon Valley in de VS betekende vooral lange dagen op kantoor. Telewerken was nauwelijks aan de orde. Toen de coronapandemie uitbrak werd thuiswerken ineens verplicht opgelegd door de regering. De bedrijven stonden er in het begin sceptisch tegenover, maar inmiddels lijkt er ook in de IT-sector sprake van een kanteling in het beleid. Apps als Zoom, Slack en Google Meets werden in Silicon Valley ontwikkeld. En inmiddels is wel duidelijk dat ze hun meerwaarde hebben bewezen.

De prikklok is definitief verleden tijd

Nog niet zo heel lang geleden ging het er bij de leidinggevenden alleen maar om of hun personeel hun uren maakten. Stond je voor 36 uur op de loonlijst dan moesten die uren wekelijks worden gemaakt. Hoe hard je werkte, daar werd eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed. Dat gold ook voor Silicon Valley. Maar al snel bleek dat telewerken zo gek nog niet was. Diverse onderzoeken toonden aan dat mensen die thuis konden werken een stuk productiever waren. Zelf je tijd in kunnen delen werd als een groot voordeel gezien. De 9 to 5 mentaliteit die in de VS zo lang heilig is geweest wordt langzaam losgelaten. Maar de techbedrijven zijn zelf lang nog niet klaar voor massaal telewerken.

Silicon Valley staat voor een ommezwaai als het gaat om werken op kantoor

Google en Facebook willen hun medewerkers op kantoor

Ook na corona ziet het ernaar uit dat grote techbedrijven nog niet massaal overstappen op telewerken. De bedrijven in Silicon Valley gaven recent al aan dat ze ervan uit gaan dat hun personeel grotendeels weer naar kantoor komt, en dan als het even kan volledig gevaccineerd tegen corona. Want de afgelopen decennia is er fors geïnvesteerd in hypermoderne kantoren waar het personeel aan niets ontbreekt. Aanvankelijk propageerden Facebook, Google, Uber en andere grote bedrijven dat thuiswerken de norm zou worden. Maar daar komen ze nu toch deels van terug. Er wordt weer geïnvesteerd in nieuwe kantoren omdat de verwachting is dat zodra corona voorbij is er toch weer vaker op kantoor wordt gewerkt.

De meerderheid van de bedrijven wil inkrimpen

Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de bedrijven in Silicon Valley overweegt om kantoorruimte af te stoten. Een deel heeft dat al gedaan. Delen van kantoren worden onderverhuurd of huurcontracten worden niet verlengd of opnieuw onderhandeld voor minder vierkante meters. Het schept ook meer mogelijkheden voor bedrijven om gekwalificeerd personeel aan te nemen, omdat dit nu ook medewerkers kunnen zijn die elders op de wereld wonen. Of het massale thuiswerken tot gevolg al hebben dat de ontwikkeling van apps en tools achterblijft omdat er minder fysiek wordt samengewerkt, dat moet de komende tijd blijken.

Bron: Vastgoedmarkt