Senioren en millennials willen hybride woon-werkomgevingen

14 juli 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

Waarom wonen we slechts op één locatie en werken we niet meer waar we wonen? Hybride woon-werkomgevingen en het wonen op verschillende locaties komen wensen van actieve senioren en millennials tegemoet. Bovendien bieden deze mogelijkheden voor de gewenste verdichting van steden.

Op de Nederlandse woningmarkt is sprake van een kwantitatieve en kwalitatatieve mismatch. De grootste groei in huishoudens vindt plaats bij de actieve senioren en de millennials. Hoewel deze groepen zeer verschillend zijn, hebben zij overlappende woon(milieu)voorkeuren. Ze prefereren stedelijke locaties met voorzieningen nabij en hechten minder dan voorheen aan eigendom.

Het aanbod van geschikte woningen voor deze doelgroepen blijft echter achter. Gevolgen zijn onder andere uitsluiting van millennials bij koopwoningen, sterk stijgende huren en te weinig doorstroming. Een oplossing voor de mismatch is ontwikkeling van hybride woon-werkgebieden en -gebouwen. Deze omgevingen beantwoorden de opkomende vraag naar ‘co-working & -living’ en micro-appartementen concepten . Bovendien passen deze concepten goed in de door gemeenten gewenste functiemenging van gebieden die herontwikkeld en verdicht moeten worden.

De eerste voorbeelden van hybride projecten zijn al ontstaan, zoals ZoKu in Amsterdam. ZoKu is een aanbieder van flexibele woon- en werkplekken ontworpen voor internationale zakenreizigers. Het doel is dat deze flexibel kunnen wonen en efficiënt kunnen werken. De businessmodellen zijn doorgaans gebaseerd op lidmaatschappen, om verdere flexibiliteit te kunnen bieden. Grootschalige toepassingen op portefeuilleniveau bieden mogelijkheden voor duaal wonen. Leden kunnen dan voor langere tijd twee appartementen huren. Voor senioren is er dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om wat langer in de stad te verblijven.

Gelet op de sterke vraag van millennials en actieve senioren biedt dit kansen voor beleggers. Zij kunnen zich positioneren tussen de extended-stay-hotels en de reguliere huur. Door meer flexibiliteit is het risicoprofiel lager. Bovendien biedt hybriditeit kansen voor gemeenten om de bestemming ‘gemengde doeleinden’ op te nemen.