Het sein staat op rood voor de woningbouw

28 maart 2023

Bouwbedrijf Dura Vermeer presenteerde in maart 2023 de jaarcijfers. CEO Job Dura uitte in de toelichting grote zorgen over de sector. ‘De bouw zakt niet in’, zo constateert hij ‘de bouw stort letterlijk in’. De door de regering zo gewenste hoeveelheid van 100.000 nieuwe woningen per jaar wordt dan ook bij lange na niet gehaald. Volgens Dura wordt het hooguit iets meer dan de helft.

Achterblijvende bouwambities

Volgens Job Dura is er een scala aan oorzaken voor de achterblijvende bouw. Stikstofregels, hoge bouwkosten, hoge rente, trage verlening van vergunningen en hoge prijzen voor bouwgrond zijn al een handvol redenen. Projecten worden om die reden soms zelfs stilgelegd of geheel gecanceld. Het gaat daarbij vooral om huurwoningen en koopwoningen in het hogere segment. De Tweede Kamer debatteert begin april over de ontstane situatie.

Teruglopende woningbouw

In de jaarcijfers van Dura Vermeer is duidelijk terug te zien dat de bouw van woningen terugloopt. De omzet daalde van 726 miljoen naar 700 miljoen. Dit had geen gevolgen voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Dat werd namelijk gecompenseerd door de resultaten bij techniek en infrastructuur en vooral utiliteitsbouw (scholen en kantoren). In 2022 investeerde Dura Vermeer al miljoenen in verduurzaming. Dit geld ging onder meer naar een elektrische machine voor wegenbouw en een waterstofaggregaat. In 2030 wil het bouwbedrijf op de nullijn zitten qua CO2 uitstoot. Op termijn worden daarom ook andere machines op diesel vervangen door elektrisch materieel.

Bron: Het Financieele Dagblad