Veel sectoren deden goede zaken in 2022

28 februari 2023

Het CBS hield de jaarlijkse ‘Conjunctuurenquête Nederland’, samen met de KvK, het EIB, VNO-NCW en MKB Nederland. Hieruit blijkt dat met name de bouwbedrijven zeer positief zijn over hun bedrijfsresultaat over 2022. Maar liefst 8 op de 10 bedrijven in deze sector verwacht een positief resultaat. Maar ook in andere sectoren gingen de zaken goed na twee vaak magere en moeizame coronajaren.

Positieve resultaten bij meer sectoren

De bouwsector is niet de enige waar de champagne wordt ontkurkt. Ook verhuur en zakelijke dienstverlening en de sector delfstofwinning deden het goed. Van de bedrijven in deze categorieën die deelnamen aan de enquête verwacht meer dan 75% winst over het boekjaar 2022. De sector cultuur, sport en recreatie is wat minder enthousiast over het afgelopen jaar. Slechts iets meer dan de helft, 53%, verwacht winst over het afgelopen jaar.

Prijsstijgingen

Was 2022 een goed jaar, uit de Conjunctuurenquête blijkt ook dat de verwachtingen voor 2023 somberder zijn. Met name de prijsstijgingen en de inflatie spelen daarbij een rol. Vooral materialen en grondstoffen werden duurder. Daarnaast worden ook ondernemers soms hard getroffen door de fors gestegen energiekosten. Bouwbedrijven verwachten de gestegen kosten slechts gedeeltelijk te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Van degenen die dit wil gaan doen denkt minder dan de helft dat de kosten volledig kunnen worden doorberekend. De andere helft van de bedrijven verwacht slechts beperkt de kosten te kunnen doorberekenen. 5% van de bouwondernemers denkt dat gestegen kosten helemaal niet kunnen worden doorberekend in prijzen voor opdrachten. Ook in andere sectoren, zoals visserij, bosbouw en handel spreken ondernemers de verwachting uit de gestegen kosten niet of slechts gedeeltelijk te kunnen doorberekenen.

Bron: Cobouw