From safe to smart cities

27 november 2017

Epko van Nisselrooij, Business Development Manager bij AXIS Communications, spreekt onder andere over het gebruiken van camera’s en andere technologieën om de real time situatie in de stad te meten en aan de voorkant van incidenten te komen. AXIS Communications wil de toenemende vraag naar een slimmere, veiligere wereld beantwoorden. Hoe ondersteun je de leefbaarheid en verzorg je een veilige stad door middel van technologie?

De Vastgoed Business School is bezig met het ontwikkelen van een opleiding Smart Cities, Smart Citizens. Daarom waren zij op bezoek bij AXIS Communications; het is belangrijk om juist ook de praktijk op te zoeken binnen het werkveld van Smart Cities. Tijdens het bezoek vertelde Van Nisselrooij over de technologische ontwikkelingen die gaan leiden tot de veilige stad en werd er voor één van de modulen van de opleiding een proefles gegeven.

Veilige stad

Veilige steden zijn vaak het startpunt om te komen tot een slimme stad. Een netwerk met camera’s kun je bijvoorbeeld ook gebruiken om versnipperde data te combineren tot bruikbare informatie. De trend is om meer proactieve situaties te creëren. Momenteel handelen we vooral reactief en wordt er na een incident teruggekeken wat er is gebeurd. Uiteindelijk wil je er naartoe dat je middels data real time de situatie in de stad kunt meten en dat je naar de voorkant van incidenten kunt komen.

Leefbaarheid ondersteunen met technologie

Leefbaarheid is het sleutelwoord voor bestuurders. Hoe ga je de leefbaarheid van een stad goed ondersteunen met technologie? Technologieën die we nu al vinden in veel steden zijn bijvoorbeeld sensoren in vuilnisbakken (die detecteren wanneer deze geleegd moeten worden) en sensoren die aan kunnen geven in welke parkeergarage nog plaats is.

Een ander mooi voorbeeld is de City Beacon in het centrum van Eindhoven. Van Nisselrooij noemt dit de iPhone van de stad. Allereerst vervangt de City Beacon de stadsplattegrond, winkelend publiek kan namelijk de route opvragen naar de winkel die zij zoeken. Onderweg ontvangen zij speciale aanbiedingen voor winkels die ze passeren. Maar het bereik van de City Beacon gaat veel verder dan alleen (stads)marketing; er zit ook een noodknop op en er is een crowdmanagement camera ingebouwd. Bovendien vormen de palen een stad dekkend WiFi-netwerk. Het p

laatsen van de palen moet natuurlijk ook vergoed worden. Het mooie hierbij is dat niet de paal zelf, maar de data die deze genereert het product zijn. Dit product wordt verkocht aan Eindhoven 365, het marketingbureau van Eindhoven.

Data bundelen en teruggeven aan burger

Het is belangrijk om alle data die wordt gegenereerd te bundelen en terug te geven aan de burger. Uiteindelijk is de uitdaging om te komen tot een systeem van connectiviteit, met sensoren en big data. De camera is maar een klein onderdeel van een heel groot speelveld waar een compleet ontwikkelgebied achter zit. Hoe gaan we die databundeling realiseren en van die versnipperde data bruikbare informatie maken? Uiteindelijk wil je naar aanleiding van de data aanpassingen in de stad doen en kijken wat voor effect dat heeft gehad. Zo kun je de leefbaarheid handhaven en misschien wel verbeteren, dat is hoe de data wordt ‘teruggegeven aan de burger’.

Samenwerking

Ontwikkelingen hebben te maken met de samenwerking tussen overheid, bedrijven, educatie en de burger; met elkaar bepalen wat de vraag is en hoe we nieuwe ontwikkelingen kunnen maken om de stad beter te sturen naar de toekomst. Hoe maakt men gebruik van een gebied, hoe gaat men daar doorheen? Hoe kunnen we de data gebruiken om dat te verbeteren, veiliger te maken? Dat zijn vragen die beantwoord moeten worden om stappen te maken richting de veilige stad. De technologieën die door AXIS Communications worden ontwikkeld, trekken internationale aandacht. Het is duidelijk dat de veilige stad en de Smart City hand in hand gaan.

Het DNA van de stad

Naast de interessante woorden van Van Nisselrooij, luisterden we naar een proefles voor de opleiding Smart Cities Smart Citizens, die in het teken stond van het DNA van de stad. Docent Hans van den Brink definieert DNA als informatie die uniek is aan een organisme. Een mens heeft dat, maar een platform, een gebouw, een stad of gebied heeft dat ook. We zien de stad als levend wezen, als organisme, dat opgebouwd wordt in verschillende lagen. Het begint bij het grondgebied, vervolgens de bedrijvigheid, dan de samenleving, hierna de cultuur en als laatste laag het bestuur. Iedere stad ontstaat op deze manier. Door in deze lagen te zoeken naar het unieke van de stad, naar het DNA, kun je het verhaal van de stad terugbrengen. Door het DNA van de stad te vinden en zichtbaar te maken, geef je mensen een prikkeling om de stad te bezoeken.