RvS: Zienswijze indienen bij bezwaar tegen een bestemmingsplan is niet langer nodig

28 april 2021

De Raad van State heeft bepaald dat het niet langer verplicht is om een zienswijze in te dienen bij het indienen van bezwaar tegen een bestemmingsplan van de gemeente. Gemeenten vrezen dat dit tot gevolg zal hebben dat wijzigingen van het bestemmingsplan voor een bepaald gebied eindeloos kunnen worden getraineerd. Aanleiding hiervoor was het zogenaamde ‘Varkens in Nood arrest’. Het Europese Hof oordeelde dat het in strijd is met het ‘Verdrag van Aarhus’ om een zienswijze verplicht te stellen. Voorheen was dit nodig om de mogelijkheid voor beroep tegen een uitspraak bij de bestuursrechter open te houden.

De zienswijze is niet van de baan

Wanneer een burger bezwaar wil maken tegen een bestemmingsplan, een natuur- of omgevingsvergunning, mag hij nog steeds een zienswijze indienen. Maar dit is dus niet meer verplicht. Wanneer een gemeente nu een bouwvergunning voor een nieuw kantoorpand of een vergunning voor het plaatsen van windmolens afgeeft, kan een burger daar zonder onderbouwing bezwaar tegen maken.

Zienswijze indienen bij bezwaar tegen een bestemmingsplan is niet langer nodig

Open deuren voor tactisch procederen

Advocaat Aike Kamphuis, gespecialiseerd in omgevingsrecht, snapt de frustratie van gemeenten. Zij weten nu niet meer wie hun tegenstanders zijn en welke argumenten zij hebben voor hun bezwaar. Het wordt met deze uitspraak van de RvS mogelijk om ‘tactisch te procederen’ en op deze manier de uitvoering van een plan eindeloos tegen te houden.

Goed geregelde participatie kan veel rechtszaken voorkomen

Vanaf 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De regering kan ervoor kiezen om te regelen dat alleen belanghebbenden bezwaar kunnen maken, al dan niet met een zienswijze. Zo wordt voorkomen dat een inwoner van Groningen bezwaar kan maken tegen de bouw van een woontoren in Haarlem. Of een inwoner van Amsterdam de kap van een boom in Breda kan tegenhouden. Op deze manier blijft de bezwaarmogelijkheid tegen bestemmingsplannen van gemeenten beperkt.

Bron: Stadszaken