Run op bouwsubsidie voor woningen, sector komt miljarden tekort

31 augustus 2023

In de Nederlandse bouwsector wordt geconfronteerd met een tekort van €3,3 miljard om bestaande geplande woningbouwprojecten te kunnen initiëren, terwijl de demissionaire minister van Volkshuisvesting, Hugo de Jonge (CDA), eerder dit jaar €250 miljoen aan overheidssteun beschikbaar heeft gesteld om de nieuwbouw van woningen draaiende te houden.

Massale aanmeldingen voor subsidie

Gemeenten en ontwikkelaars hebben massaal gereageerd op de zogenaamde ‘startbouwimpuls’, waarbij tot eind juli bijna 2200 projecten met ongeveer 260.000 woningen zijn aangemeld. De grote respons toont volgens de minister aan dat er aanzienlijke potentie en vastberadenheid is om door te bouwen, maar benadrukt ook de behoefte aan steun en leiding vanuit de overheid.

De Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024

Aanscherping van criteria en zorgen voor een ‘dip’

Gezien de verwachte ontoereikendheid van het beschikbare budget om alle aangemelde projecten te ondersteunen, zal de minister later dit najaar de criteria voor toewijzing verder aanscherpen. Zowel marktpartijen als het ministerie vrezen voor een vertraging in de woningbouw, vooral volgend jaar en het jaar daarop. De minister benadrukt echter dat vanwege het enorme woningtekort, stilstand in de woningbouw niet kan worden getolereerd.

Oplossingen en toekomstperspectieven

Om het tekort op te vangen, is een deel van het geld van de bouwimpuls uit het coalitieakkoord naar voren gehaald. De minister heeft gesproken over een “minimaal” bedrag van €250 miljoen. Projecten die in aanmerking komen voor de startbouwsubsidie moeten snel beginnen, uiterlijk in 2024 of 2025, en de oplevering mag niet later dan drie jaar na de start zijn. Er wordt gelet op de regionale spreiding bij de verdeling van de subsidie.

Gezamenlijke inspanning voor voortgang

Het beschikbaar stellen van de bouwsubsidie heeft geleid tot een massale respons van gemeenten en ontwikkelaars, wat het belang van voortdurende bouw in het licht van het woningtekort onderstreept. Terwijl de overheid probeert oplossingen te vinden om de sector te ondersteunen, blijven uitdagingen zoals financiële haalbaarheid en de regulering van huurprijzen in het middensegment kritieke aandachtspunten voor een duurzame groei van de woningbouw.

Bron: fd.nl